ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Yi Syllables

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ CJK Unified Ideographs

Yi Syllables

Yi Radicals ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Yi Syllables” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+A000 ถึง U+A48F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Yiii (Yi)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+A000 (40960) ꀀ Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IT
U+A001 (40961) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IX
U+A002 (40962) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE I
U+A003 (40963) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IP
U+A004 (40964) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IET
U+A005 (40965) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IEX
U+A006 (40966) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IE
U+A007 (40967) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE IEP
U+A008 (40968) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE AT
U+A009 (40969) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE AX
U+A00A (40970) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE A
U+A00B (40971) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE AP
U+A00C (40972) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE UOX
U+A00D (40973) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE UO
U+A00E (40974) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE UOP
U+A00F (40975) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE OT
U+A010 (40976) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE OX
U+A011 (40977) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE O
U+A012 (40978) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE OP
U+A013 (40979) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE EX
U+A014 (40980) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE E
U+A015 (40981) Lm
(Modifier Letter)
YI SYLLABLE WU
ชื่อที่แก้ไข: YI SYLLABLE ITERATION MARK
U+A016 (40982) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIT
U+A017 (40983) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIX
U+A018 (40984) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BI
U+A019 (40985) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIP
U+A01A (40986) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIET
U+A01B (40987) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIEX
U+A01C (40988) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIE
U+A01D (40989) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BIEP
U+A01E (40990) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BAT
U+A01F (40991) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BAX
U+A020 (40992) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BA
U+A021 (40993) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BAP
U+A022 (40994) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUOX
U+A023 (40995) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUO
U+A024 (40996) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUOP
U+A025 (40997) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BOT
U+A026 (40998) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BOX
U+A027 (40999) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BO
U+A028 (41000) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BOP
U+A029 (41001) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BEX
U+A02A (41002) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BE
U+A02B (41003) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BEP
U+A02C (41004) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUT
U+A02D (41005) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUX
U+A02E (41006) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BU
U+A02F (41007) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUP
U+A030 (41008) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BURX
U+A031 (41009) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BUR
U+A032 (41010) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYT
U+A033 (41011) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYX
U+A034 (41012) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BY
U+A035 (41013) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYP
U+A036 (41014) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYRX
U+A037 (41015) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BYR
U+A038 (41016) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIT
U+A039 (41017) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIX
U+A03A (41018) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PI
U+A03B (41019) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIP
U+A03C (41020) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIEX
U+A03D (41021) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIE
U+A03E (41022) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PIEP
U+A03F (41023) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PAT
U+A040 (41024) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PAX
U+A041 (41025) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PA
U+A042 (41026) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PAP
U+A043 (41027) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUOX
U+A044 (41028) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUO
U+A045 (41029) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUOP
U+A046 (41030) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE POT
U+A047 (41031) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE POX
U+A048 (41032) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PO
U+A049 (41033) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE POP
U+A04A (41034) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUT
U+A04B (41035) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUX
U+A04C (41036) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PU
U+A04D (41037) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUP
U+A04E (41038) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PURX
U+A04F (41039) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PUR
U+A050 (41040) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYT
U+A051 (41041) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYX
U+A052 (41042) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PY
U+A053 (41043) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYP
U+A054 (41044) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYRX
U+A055 (41045) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE PYR
U+A056 (41046) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIT
U+A057 (41047) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIX
U+A058 (41048) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBI
U+A059 (41049) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIP
U+A05A (41050) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIET
U+A05B (41051) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIEX
U+A05C (41052) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIE
U+A05D (41053) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBIEP
U+A05E (41054) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBAT
U+A05F (41055) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBAX
U+A060 (41056) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBA
U+A061 (41057) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBAP
U+A062 (41058) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUOX
U+A063 (41059) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUO
U+A064 (41060) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUOP
U+A065 (41061) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBOT
U+A066 (41062) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBOX
U+A067 (41063) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBO
U+A068 (41064) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBOP
U+A069 (41065) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBEX
U+A06A (41066) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBE
U+A06B (41067) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBEP
U+A06C (41068) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUT
U+A06D (41069) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUX
U+A06E (41070) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBU
U+A06F (41071) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUP
U+A070 (41072) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBURX
U+A071 (41073) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBUR
U+A072 (41074) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBYT
U+A073 (41075) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBYX
U+A074 (41076) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBY
U+A075 (41077) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE BBYP
U+A076 (41078) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIT
U+A077 (41079) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIX
U+A078 (41080) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBI
U+A079 (41081) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIP
U+A07A (41082) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIEX
U+A07B (41083) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIE
U+A07C (41084) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBIEP
U+A07D (41085) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBAT
U+A07E (41086) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBAX
U+A07F (41087) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBA
U+A080 (41088) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBAP
U+A081 (41089) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBOT
U+A082 (41090) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBOX
U+A083 (41091) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBO
U+A084 (41092) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBOP
U+A085 (41093) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUT
U+A086 (41094) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUX
U+A087 (41095) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBU
U+A088 (41096) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUP
U+A089 (41097) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBURX
U+A08A (41098) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBUR
U+A08B (41099) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYT
U+A08C (41100) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYX
U+A08D (41101) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBY
U+A08E (41102) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYP
U+A08F (41103) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYRX
U+A090 (41104) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NBYR
U+A091 (41105) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIT
U+A092 (41106) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIX
U+A093 (41107) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMI
U+A094 (41108) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIP
U+A095 (41109) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIEX
U+A096 (41110) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIE
U+A097 (41111) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMIEP
U+A098 (41112) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMAT
U+A099 (41113) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMAX
U+A09A (41114) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMA
U+A09B (41115) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMAP
U+A09C (41116) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUOX
U+A09D (41117) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUO
U+A09E (41118) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUOP
U+A09F (41119) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMOT
U+A0A0 (41120) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMOX
U+A0A1 (41121) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMO
U+A0A2 (41122) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMOP
U+A0A3 (41123) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUT
U+A0A4 (41124) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUX
U+A0A5 (41125) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMU
U+A0A6 (41126) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUP
U+A0A7 (41127) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMURX
U+A0A8 (41128) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMUR
U+A0A9 (41129) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYX
U+A0AA (41130) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMY
U+A0AB (41131) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYP
U+A0AC (41132) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYRX
U+A0AD (41133) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HMYR
U+A0AE (41134) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIT
U+A0AF (41135) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIX
U+A0B0 (41136) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MI
U+A0B1 (41137) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIP
U+A0B2 (41138) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIEX
U+A0B3 (41139) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIE
U+A0B4 (41140) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MIEP
U+A0B5 (41141) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MAT
U+A0B6 (41142) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MAX
U+A0B7 (41143) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MA
U+A0B8 (41144) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MAP
U+A0B9 (41145) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUOT
U+A0BA (41146) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUOX
U+A0BB (41147) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUO
U+A0BC (41148) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUOP
U+A0BD (41149) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MOT
U+A0BE (41150) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MOX
U+A0BF (41151) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MO
U+A0C0 (41152) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MOP
U+A0C1 (41153) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MEX
U+A0C2 (41154) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ME
U+A0C3 (41155) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUT
U+A0C4 (41156) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUX
U+A0C5 (41157) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MU
U+A0C6 (41158) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUP
U+A0C7 (41159) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MURX
U+A0C8 (41160) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MUR
U+A0C9 (41161) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MYT
U+A0CA (41162) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MYX
U+A0CB (41163) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MY
U+A0CC (41164) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MYP
U+A0CD (41165) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FIT
U+A0CE (41166) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FIX
U+A0CF (41167) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FI
U+A0D0 (41168) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FIP
U+A0D1 (41169) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FAT
U+A0D2 (41170) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FAX
U+A0D3 (41171) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FA
U+A0D4 (41172) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FAP
U+A0D5 (41173) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FOX
U+A0D6 (41174) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FO
U+A0D7 (41175) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FOP
U+A0D8 (41176) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUT
U+A0D9 (41177) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUX
U+A0DA (41178) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FU
U+A0DB (41179) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUP
U+A0DC (41180) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FURX
U+A0DD (41181) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FUR
U+A0DE (41182) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FYT
U+A0DF (41183) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FYX
U+A0E0 (41184) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FY
U+A0E1 (41185) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE FYP
U+A0E2 (41186) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIT
U+A0E3 (41187) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIX
U+A0E4 (41188) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VI
U+A0E5 (41189) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIP
U+A0E6 (41190) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIET
U+A0E7 (41191) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIEX
U+A0E8 (41192) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIE
U+A0E9 (41193) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VIEP
U+A0EA (41194) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VAT
U+A0EB (41195) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VAX
U+A0EC (41196) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VA
U+A0ED (41197) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VAP
U+A0EE (41198) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VOT
U+A0EF (41199) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VOX
U+A0F0 (41200) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VO
U+A0F1 (41201) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VOP
U+A0F2 (41202) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VEX
U+A0F3 (41203) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VEP
U+A0F4 (41204) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUT
U+A0F5 (41205) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUX
U+A0F6 (41206) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VU
U+A0F7 (41207) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUP
U+A0F8 (41208) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VURX
U+A0F9 (41209) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VUR
U+A0FA (41210) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYT
U+A0FB (41211) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYX
U+A0FC (41212) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VY
U+A0FD (41213) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYP
U+A0FE (41214) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYRX
U+A0FF (41215) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE VYR
U+A100 (41216) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIT
U+A101 (41217) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIX
U+A102 (41218) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DI
U+A103 (41219) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIP
U+A104 (41220) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIEX
U+A105 (41221) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIE
U+A106 (41222) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DIEP
U+A107 (41223) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DAT
U+A108 (41224) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DAX
U+A109 (41225) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DA
U+A10A (41226) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DAP
U+A10B (41227) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUOX
U+A10C (41228) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUO
U+A10D (41229) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DOT
U+A10E (41230) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DOX
U+A10F (41231) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DO
U+A110 (41232) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DOP
U+A111 (41233) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DEX
U+A112 (41234) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DE
U+A113 (41235) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DEP
U+A114 (41236) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUT
U+A115 (41237) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUX
U+A116 (41238) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DU
U+A117 (41239) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUP
U+A118 (41240) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DURX
U+A119 (41241) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DUR
U+A11A (41242) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIT
U+A11B (41243) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIX
U+A11C (41244) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TI
U+A11D (41245) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIP
U+A11E (41246) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIEX
U+A11F (41247) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIE
U+A120 (41248) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TIEP
U+A121 (41249) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TAT
U+A122 (41250) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TAX
U+A123 (41251) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TA
U+A124 (41252) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TAP
U+A125 (41253) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUOT
U+A126 (41254) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUOX
U+A127 (41255) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUO
U+A128 (41256) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUOP
U+A129 (41257) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TOT
U+A12A (41258) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TOX
U+A12B (41259) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TO
U+A12C (41260) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TOP
U+A12D (41261) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TEX
U+A12E (41262) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TE
U+A12F (41263) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TEP
U+A130 (41264) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUT
U+A131 (41265) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUX
U+A132 (41266) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TU
U+A133 (41267) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUP
U+A134 (41268) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TURX
U+A135 (41269) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE TUR
U+A136 (41270) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIT
U+A137 (41271) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIX
U+A138 (41272) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDI
U+A139 (41273) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIP
U+A13A (41274) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIEX
U+A13B (41275) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIE
U+A13C (41276) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDIEP
U+A13D (41277) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDAT
U+A13E (41278) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDAX
U+A13F (41279) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDA
U+A140 (41280) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDAP
U+A141 (41281) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUOX
U+A142 (41282) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUO
U+A143 (41283) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUOP
U+A144 (41284) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDOT
U+A145 (41285) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDOX
U+A146 (41286) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDO
U+A147 (41287) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDOP
U+A148 (41288) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDEX
U+A149 (41289) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDE
U+A14A (41290) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDEP
U+A14B (41291) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUT
U+A14C (41292) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUX
U+A14D (41293) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDU
U+A14E (41294) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUP
U+A14F (41295) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDURX
U+A150 (41296) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE DDUR
U+A151 (41297) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIT
U+A152 (41298) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIX
U+A153 (41299) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDI
U+A154 (41300) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIP
U+A155 (41301) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIEX
U+A156 (41302) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDIE
U+A157 (41303) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDAT
U+A158 (41304) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDAX
U+A159 (41305) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDA
U+A15A (41306) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDAP
U+A15B (41307) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDOT
U+A15C (41308) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDOX
U+A15D (41309) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDO
U+A15E (41310) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDOP
U+A15F (41311) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDEX
U+A160 (41312) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDE
U+A161 (41313) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDEP
U+A162 (41314) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUT
U+A163 (41315) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUX
U+A164 (41316) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDU
U+A165 (41317) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUP
U+A166 (41318) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDURX
U+A167 (41319) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NDUR
U+A168 (41320) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIT
U+A169 (41321) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIX
U+A16A (41322) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNI
U+A16B (41323) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIP
U+A16C (41324) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIET
U+A16D (41325) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIEX
U+A16E (41326) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIE
U+A16F (41327) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNIEP
U+A170 (41328) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNAT
U+A171 (41329) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNAX
U+A172 (41330) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNA
U+A173 (41331) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNAP
U+A174 (41332) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNUOX
U+A175 (41333) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNUO
U+A176 (41334) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNOT
U+A177 (41335) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNOX
U+A178 (41336) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNOP
U+A179 (41337) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNEX
U+A17A (41338) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNE
U+A17B (41339) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNEP
U+A17C (41340) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HNUT
U+A17D (41341) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIT
U+A17E (41342) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIX
U+A17F (41343) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NI
U+A180 (41344) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIP
U+A181 (41345) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIEX
U+A182 (41346) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIE
U+A183 (41347) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NIEP
U+A184 (41348) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NAX
U+A185 (41349) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NA
U+A186 (41350) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NAP
U+A187 (41351) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUOX
U+A188 (41352) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUO
U+A189 (41353) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUOP
U+A18A (41354) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NOT
U+A18B (41355) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NOX
U+A18C (41356) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NO
U+A18D (41357) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NOP
U+A18E (41358) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NEX
U+A18F (41359) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NE
U+A190 (41360) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NEP
U+A191 (41361) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUT
U+A192 (41362) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUX
U+A193 (41363) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NU
U+A194 (41364) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUP
U+A195 (41365) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NURX
U+A196 (41366) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NUR
U+A197 (41367) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIT
U+A198 (41368) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIX
U+A199 (41369) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLI
U+A19A (41370) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIP
U+A19B (41371) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIEX
U+A19C (41372) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIE
U+A19D (41373) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLIEP
U+A19E (41374) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLAT
U+A19F (41375) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLAX
U+A1A0 (41376) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLA
U+A1A1 (41377) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLAP
U+A1A2 (41378) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUOX
U+A1A3 (41379) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUO
U+A1A4 (41380) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUOP
U+A1A5 (41381) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLOX
U+A1A6 (41382) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLO
U+A1A7 (41383) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLOP
U+A1A8 (41384) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLEX
U+A1A9 (41385) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLE
U+A1AA (41386) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLEP
U+A1AB (41387) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUT
U+A1AC (41388) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUX
U+A1AD (41389) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLU
U+A1AE (41390) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUP
U+A1AF (41391) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLURX
U+A1B0 (41392) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLUR
U+A1B1 (41393) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYT
U+A1B2 (41394) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYX
U+A1B3 (41395) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLY
U+A1B4 (41396) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYP
U+A1B5 (41397) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYRX
U+A1B6 (41398) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HLYR
U+A1B7 (41399) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIT
U+A1B8 (41400) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIX
U+A1B9 (41401) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LI
U+A1BA (41402) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIP
U+A1BB (41403) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIET
U+A1BC (41404) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIEX
U+A1BD (41405) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIE
U+A1BE (41406) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LIEP
U+A1BF (41407) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LAT
U+A1C0 (41408) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LAX
U+A1C1 (41409) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LA
U+A1C2 (41410) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LAP
U+A1C3 (41411) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUOT
U+A1C4 (41412) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUOX
U+A1C5 (41413) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUO
U+A1C6 (41414) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUOP
U+A1C7 (41415) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LOT
U+A1C8 (41416) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LOX
U+A1C9 (41417) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LO
U+A1CA (41418) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LOP
U+A1CB (41419) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LEX
U+A1CC (41420) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LE
U+A1CD (41421) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LEP
U+A1CE (41422) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUT
U+A1CF (41423) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUX
U+A1D0 (41424) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LU
U+A1D1 (41425) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUP
U+A1D2 (41426) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LURX
U+A1D3 (41427) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LUR
U+A1D4 (41428) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYT
U+A1D5 (41429) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYX
U+A1D6 (41430) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LY
U+A1D7 (41431) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYP
U+A1D8 (41432) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYRX
U+A1D9 (41433) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE LYR
U+A1DA (41434) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIT
U+A1DB (41435) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIX
U+A1DC (41436) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GI
U+A1DD (41437) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIP
U+A1DE (41438) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIET
U+A1DF (41439) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIEX
U+A1E0 (41440) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIE
U+A1E1 (41441) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GIEP
U+A1E2 (41442) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GAT
U+A1E3 (41443) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GAX
U+A1E4 (41444) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GA
U+A1E5 (41445) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GAP
U+A1E6 (41446) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUOT
U+A1E7 (41447) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUOX
U+A1E8 (41448) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUO
U+A1E9 (41449) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUOP
U+A1EA (41450) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GOT
U+A1EB (41451) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GOX
U+A1EC (41452) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GO
U+A1ED (41453) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GOP
U+A1EE (41454) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GET
U+A1EF (41455) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GEX
U+A1F0 (41456) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GE
U+A1F1 (41457) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GEP
U+A1F2 (41458) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUT
U+A1F3 (41459) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUX
U+A1F4 (41460) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GU
U+A1F5 (41461) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUP
U+A1F6 (41462) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GURX
U+A1F7 (41463) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GUR
U+A1F8 (41464) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIT
U+A1F9 (41465) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIX
U+A1FA (41466) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KI
U+A1FB (41467) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIP
U+A1FC (41468) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIEX
U+A1FD (41469) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIE
U+A1FE (41470) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KIEP
U+A1FF (41471) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KAT
U+A200 (41472) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KAX
U+A201 (41473) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KA
U+A202 (41474) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KAP
U+A203 (41475) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUOX
U+A204 (41476) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUO
U+A205 (41477) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUOP
U+A206 (41478) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KOT
U+A207 (41479) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KOX
U+A208 (41480) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KO
U+A209 (41481) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KOP
U+A20A (41482) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KET
U+A20B (41483) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KEX
U+A20C (41484) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KE
U+A20D (41485) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KEP
U+A20E (41486) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUT
U+A20F (41487) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUX
U+A210 (41488) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KU
U+A211 (41489) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUP
U+A212 (41490) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KURX
U+A213 (41491) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE KUR
U+A214 (41492) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIT
U+A215 (41493) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIX
U+A216 (41494) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGI
U+A217 (41495) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIEX
U+A218 (41496) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIE
U+A219 (41497) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGIEP
U+A21A (41498) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGAT
U+A21B (41499) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGAX
U+A21C (41500) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGA
U+A21D (41501) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGAP
U+A21E (41502) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUOT
U+A21F (41503) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUOX
U+A220 (41504) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUO
U+A221 (41505) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUOP
U+A222 (41506) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGOT
U+A223 (41507) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGOX
U+A224 (41508) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGO
U+A225 (41509) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGOP
U+A226 (41510) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGET
U+A227 (41511) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGEX
U+A228 (41512) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGE
U+A229 (41513) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGEP
U+A22A (41514) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUT
U+A22B (41515) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUX
U+A22C (41516) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGU
U+A22D (41517) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUP
U+A22E (41518) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGURX
U+A22F (41519) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE GGUR
U+A230 (41520) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGIEX
U+A231 (41521) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGIE
U+A232 (41522) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGAT
U+A233 (41523) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGAX
U+A234 (41524) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGA
U+A235 (41525) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGAP
U+A236 (41526) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUOX
U+A237 (41527) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUO
U+A238 (41528) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUOP
U+A239 (41529) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGOT
U+A23A (41530) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGOX
U+A23B (41531) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGO
U+A23C (41532) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGOP
U+A23D (41533) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGEX
U+A23E (41534) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGE
U+A23F (41535) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGEP
U+A240 (41536) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUT
U+A241 (41537) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUX
U+A242 (41538) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGU
U+A243 (41539) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUP
U+A244 (41540) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGURX
U+A245 (41541) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE MGUR
U+A246 (41542) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIT
U+A247 (41543) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIX
U+A248 (41544) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXI
U+A249 (41545) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIP
U+A24A (41546) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIET
U+A24B (41547) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIEX
U+A24C (41548) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIE
U+A24D (41549) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXIEP
U+A24E (41550) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXAT
U+A24F (41551) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXAX
U+A250 (41552) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXA
U+A251 (41553) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXAP
U+A252 (41554) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUOT
U+A253 (41555) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUOX
U+A254 (41556) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUO
U+A255 (41557) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXUOP
U+A256 (41558) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXOT
U+A257 (41559) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXOX
U+A258 (41560) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXO
U+A259 (41561) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXOP
U+A25A (41562) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXEX
U+A25B (41563) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXE
U+A25C (41564) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HXEP
U+A25D (41565) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGIEX
U+A25E (41566) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGIE
U+A25F (41567) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGIEP
U+A260 (41568) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGAT
U+A261 (41569) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGAX
U+A262 (41570) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGA
U+A263 (41571) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGAP
U+A264 (41572) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGUOT
U+A265 (41573) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGUOX
U+A266 (41574) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGUO
U+A267 (41575) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGOT
U+A268 (41576) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGOX
U+A269 (41577) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGO
U+A26A (41578) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGOP
U+A26B (41579) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGEX
U+A26C (41580) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGE
U+A26D (41581) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NGEP
U+A26E (41582) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HIT
U+A26F (41583) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HIEX
U+A270 (41584) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HIE
U+A271 (41585) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HAT
U+A272 (41586) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HAX
U+A273 (41587) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HA
U+A274 (41588) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HAP
U+A275 (41589) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUOT
U+A276 (41590) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUOX
U+A277 (41591) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUO
U+A278 (41592) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HUOP
U+A279 (41593) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HOT
U+A27A (41594) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HOX
U+A27B (41595) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HO
U+A27C (41596) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HOP
U+A27D (41597) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HEX
U+A27E (41598) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HE
U+A27F (41599) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE HEP
U+A280 (41600) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WAT
U+A281 (41601) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WAX
U+A282 (41602) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WA
U+A283 (41603) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WAP
U+A284 (41604) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WUOX
U+A285 (41605) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WUO
U+A286 (41606) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WUOP
U+A287 (41607) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WOX
U+A288 (41608) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WO
U+A289 (41609) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WOP
U+A28A (41610) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WEX
U+A28B (41611) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WE
U+A28C (41612) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE WEP
U+A28D (41613) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIT
U+A28E (41614) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIX
U+A28F (41615) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZI
U+A290 (41616) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIP
U+A291 (41617) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIEX
U+A292 (41618) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIE
U+A293 (41619) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZIEP
U+A294 (41620) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZAT
U+A295 (41621) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZAX
U+A296 (41622) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZA
U+A297 (41623) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZAP
U+A298 (41624) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUOX
U+A299 (41625) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUO
U+A29A (41626) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUOP
U+A29B (41627) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZOT
U+A29C (41628) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZOX
U+A29D (41629) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZO
U+A29E (41630) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZOP
U+A29F (41631) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZEX
U+A2A0 (41632) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZE
U+A2A1 (41633) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZEP
U+A2A2 (41634) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUT
U+A2A3 (41635) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUX
U+A2A4 (41636) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZU
U+A2A5 (41637) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUP
U+A2A6 (41638) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZURX
U+A2A7 (41639) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZUR
U+A2A8 (41640) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYT
U+A2A9 (41641) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYX
U+A2AA (41642) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZY
U+A2AB (41643) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYP
U+A2AC (41644) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYRX
U+A2AD (41645) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZYR
U+A2AE (41646) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIT
U+A2AF (41647) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIX
U+A2B0 (41648) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CI
U+A2B1 (41649) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIP
U+A2B2 (41650) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIET
U+A2B3 (41651) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIEX
U+A2B4 (41652) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIE
U+A2B5 (41653) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CIEP
U+A2B6 (41654) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CAT
U+A2B7 (41655) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CAX
U+A2B8 (41656) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CA
U+A2B9 (41657) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CAP
U+A2BA (41658) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUOX
U+A2BB (41659) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUO
U+A2BC (41660) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUOP
U+A2BD (41661) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE COT
U+A2BE (41662) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE COX
U+A2BF (41663) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CO
U+A2C0 (41664) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE COP
U+A2C1 (41665) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CEX
U+A2C2 (41666) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CE
U+A2C3 (41667) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CEP
U+A2C4 (41668) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUT
U+A2C5 (41669) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUX
U+A2C6 (41670) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CU
U+A2C7 (41671) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUP
U+A2C8 (41672) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CURX
U+A2C9 (41673) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CUR
U+A2CA (41674) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYT
U+A2CB (41675) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYX
U+A2CC (41676) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CY
U+A2CD (41677) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYP
U+A2CE (41678) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYRX
U+A2CF (41679) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CYR
U+A2D0 (41680) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIT
U+A2D1 (41681) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIX
U+A2D2 (41682) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZI
U+A2D3 (41683) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIP
U+A2D4 (41684) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIET
U+A2D5 (41685) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIEX
U+A2D6 (41686) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIE
U+A2D7 (41687) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZIEP
U+A2D8 (41688) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZAT
U+A2D9 (41689) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZAX
U+A2DA (41690) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZA
U+A2DB (41691) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZAP
U+A2DC (41692) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZOX
U+A2DD (41693) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZO
U+A2DE (41694) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZOP
U+A2DF (41695) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZEX
U+A2E0 (41696) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZE
U+A2E1 (41697) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZEP
U+A2E2 (41698) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZUX
U+A2E3 (41699) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZU
U+A2E4 (41700) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZUP
U+A2E5 (41701) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZURX
U+A2E6 (41702) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZUR
U+A2E7 (41703) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYT
U+A2E8 (41704) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYX
U+A2E9 (41705) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZY
U+A2EA (41706) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYP
U+A2EB (41707) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYRX
U+A2EC (41708) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZZYR
U+A2ED (41709) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIT
U+A2EE (41710) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIX
U+A2EF (41711) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZI
U+A2F0 (41712) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIP
U+A2F1 (41713) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIEX
U+A2F2 (41714) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIE
U+A2F3 (41715) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZIEP
U+A2F4 (41716) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZAT
U+A2F5 (41717) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZAX
U+A2F6 (41718) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZA
U+A2F7 (41719) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZAP
U+A2F8 (41720) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUOX
U+A2F9 (41721) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUO
U+A2FA (41722) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZOX
U+A2FB (41723) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZOP
U+A2FC (41724) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZEX
U+A2FD (41725) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZE
U+A2FE (41726) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUX
U+A2FF (41727) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZU
U+A300 (41728) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUP
U+A301 (41729) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZURX
U+A302 (41730) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZUR
U+A303 (41731) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYT
U+A304 (41732) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYX
U+A305 (41733) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZY
U+A306 (41734) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYP
U+A307 (41735) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYRX
U+A308 (41736) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NZYR
U+A309 (41737) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIT
U+A30A (41738) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIX
U+A30B (41739) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SI
U+A30C (41740) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIP
U+A30D (41741) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIEX
U+A30E (41742) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIE
U+A30F (41743) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SIEP
U+A310 (41744) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SAT
U+A311 (41745) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SAX
U+A312 (41746) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SA
U+A313 (41747) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SAP
U+A314 (41748) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUOX
U+A315 (41749) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUO
U+A316 (41750) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUOP
U+A317 (41751) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SOT
U+A318 (41752) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SOX
U+A319 (41753) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SO
U+A31A (41754) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SOP
U+A31B (41755) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SEX
U+A31C (41756) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SE
U+A31D (41757) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SEP
U+A31E (41758) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUT
U+A31F (41759) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUX
U+A320 (41760) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SU
U+A321 (41761) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUP
U+A322 (41762) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SURX
U+A323 (41763) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SUR
U+A324 (41764) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYT
U+A325 (41765) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYX
U+A326 (41766) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SY
U+A327 (41767) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYP
U+A328 (41768) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYRX
U+A329 (41769) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SYR
U+A32A (41770) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIT
U+A32B (41771) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIX
U+A32C (41772) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSI
U+A32D (41773) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIP
U+A32E (41774) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIEX
U+A32F (41775) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIE
U+A330 (41776) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSIEP
U+A331 (41777) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSAT
U+A332 (41778) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSAX
U+A333 (41779) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSA
U+A334 (41780) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSAP
U+A335 (41781) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSOT
U+A336 (41782) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSOX
U+A337 (41783) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSO
U+A338 (41784) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSOP
U+A339 (41785) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSEX
U+A33A (41786) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSE
U+A33B (41787) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSEP
U+A33C (41788) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSUT
U+A33D (41789) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSUX
U+A33E (41790) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSU
U+A33F (41791) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSUP
U+A340 (41792) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYT
U+A341 (41793) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYX
U+A342 (41794) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSY
U+A343 (41795) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYP
U+A344 (41796) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYRX
U+A345 (41797) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SSYR
U+A346 (41798) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHAT
U+A347 (41799) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHAX
U+A348 (41800) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHA
U+A349 (41801) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHAP
U+A34A (41802) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUOX
U+A34B (41803) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUO
U+A34C (41804) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUOP
U+A34D (41805) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHOT
U+A34E (41806) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHOX
U+A34F (41807) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHO
U+A350 (41808) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHOP
U+A351 (41809) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHET
U+A352 (41810) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHEX
U+A353 (41811) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHE
U+A354 (41812) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHEP
U+A355 (41813) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUT
U+A356 (41814) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUX
U+A357 (41815) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHU
U+A358 (41816) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUP
U+A359 (41817) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHURX
U+A35A (41818) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHUR
U+A35B (41819) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYT
U+A35C (41820) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYX
U+A35D (41821) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHY
U+A35E (41822) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYP
U+A35F (41823) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYRX
U+A360 (41824) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ZHYR
U+A361 (41825) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHAT
U+A362 (41826) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHAX
U+A363 (41827) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHA
U+A364 (41828) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHAP
U+A365 (41829) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUOT
U+A366 (41830) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUOX
U+A367 (41831) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUO
U+A368 (41832) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUOP
U+A369 (41833) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHOT
U+A36A (41834) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHOX
U+A36B (41835) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHO
U+A36C (41836) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHOP
U+A36D (41837) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHET
U+A36E (41838) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHEX
U+A36F (41839) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHE
U+A370 (41840) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHEP
U+A371 (41841) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUX
U+A372 (41842) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHU
U+A373 (41843) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUP
U+A374 (41844) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHURX
U+A375 (41845) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHUR
U+A376 (41846) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYT
U+A377 (41847) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYX
U+A378 (41848) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHY
U+A379 (41849) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYP
U+A37A (41850) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYRX
U+A37B (41851) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE CHYR
U+A37C (41852) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRAX
U+A37D (41853) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRA
U+A37E (41854) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUOX
U+A37F (41855) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUO
U+A380 (41856) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RROT
U+A381 (41857) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RROX
U+A382 (41858) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRO
U+A383 (41859) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RROP
U+A384 (41860) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRET
U+A385 (41861) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RREX
U+A386 (41862) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRE
U+A387 (41863) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RREP
U+A388 (41864) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUT
U+A389 (41865) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUX
U+A38A (41866) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRU
U+A38B (41867) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUP
U+A38C (41868) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRURX
U+A38D (41869) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRUR
U+A38E (41870) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYT
U+A38F (41871) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYX
U+A390 (41872) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRY
U+A391 (41873) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYP
U+A392 (41874) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYRX
U+A393 (41875) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RRYR
U+A394 (41876) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRAT
U+A395 (41877) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRAX
U+A396 (41878) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRA
U+A397 (41879) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRAP
U+A398 (41880) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NROX
U+A399 (41881) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRO
U+A39A (41882) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NROP
U+A39B (41883) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRET
U+A39C (41884) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NREX
U+A39D (41885) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRE
U+A39E (41886) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NREP
U+A39F (41887) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUT
U+A3A0 (41888) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUX
U+A3A1 (41889) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRU
U+A3A2 (41890) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUP
U+A3A3 (41891) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRURX
U+A3A4 (41892) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRUR
U+A3A5 (41893) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYT
U+A3A6 (41894) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYX
U+A3A7 (41895) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRY
U+A3A8 (41896) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYP
U+A3A9 (41897) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYRX
U+A3AA (41898) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NRYR
U+A3AB (41899) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHAT
U+A3AC (41900) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHAX
U+A3AD (41901) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHA
U+A3AE (41902) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHAP
U+A3AF (41903) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUOX
U+A3B0 (41904) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUO
U+A3B1 (41905) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUOP
U+A3B2 (41906) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHOT
U+A3B3 (41907) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHOX
U+A3B4 (41908) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHO
U+A3B5 (41909) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHOP
U+A3B6 (41910) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHET
U+A3B7 (41911) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHEX
U+A3B8 (41912) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHE
U+A3B9 (41913) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHEP
U+A3BA (41914) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUT
U+A3BB (41915) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUX
U+A3BC (41916) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHU
U+A3BD (41917) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUP
U+A3BE (41918) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHURX
U+A3BF (41919) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHUR
U+A3C0 (41920) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYT
U+A3C1 (41921) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYX
U+A3C2 (41922) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHY
U+A3C3 (41923) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYP
U+A3C4 (41924) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYRX
U+A3C5 (41925) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE SHYR
U+A3C6 (41926) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RAT
U+A3C7 (41927) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RAX
U+A3C8 (41928) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RA
U+A3C9 (41929) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RAP
U+A3CA (41930) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUOX
U+A3CB (41931) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUO
U+A3CC (41932) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUOP
U+A3CD (41933) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ROT
U+A3CE (41934) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ROX
U+A3CF (41935) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RO
U+A3D0 (41936) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE ROP
U+A3D1 (41937) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE REX
U+A3D2 (41938) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RE
U+A3D3 (41939) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE REP
U+A3D4 (41940) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUT
U+A3D5 (41941) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUX
U+A3D6 (41942) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RU
U+A3D7 (41943) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUP
U+A3D8 (41944) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RURX
U+A3D9 (41945) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RUR
U+A3DA (41946) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYT
U+A3DB (41947) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYX
U+A3DC (41948) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RY
U+A3DD (41949) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYP
U+A3DE (41950) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYRX
U+A3DF (41951) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE RYR
U+A3E0 (41952) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIT
U+A3E1 (41953) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIX
U+A3E2 (41954) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JI
U+A3E3 (41955) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIP
U+A3E4 (41956) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIET
U+A3E5 (41957) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIEX
U+A3E6 (41958) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIE
U+A3E7 (41959) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JIEP
U+A3E8 (41960) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUOT
U+A3E9 (41961) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUOX
U+A3EA (41962) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUO
U+A3EB (41963) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUOP
U+A3EC (41964) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JOT
U+A3ED (41965) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JOX
U+A3EE (41966) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JO
U+A3EF (41967) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JOP
U+A3F0 (41968) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUT
U+A3F1 (41969) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUX
U+A3F2 (41970) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JU
U+A3F3 (41971) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUP
U+A3F4 (41972) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JURX
U+A3F5 (41973) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JUR
U+A3F6 (41974) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYT
U+A3F7 (41975) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYX
U+A3F8 (41976) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JY
U+A3F9 (41977) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYP
U+A3FA (41978) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYRX
U+A3FB (41979) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JYR
U+A3FC (41980) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIT
U+A3FD (41981) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIX
U+A3FE (41982) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QI
U+A3FF (41983) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIP
U+A400 (41984) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIET
U+A401 (41985) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIEX
U+A402 (41986) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIE
U+A403 (41987) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QIEP
U+A404 (41988) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUOT
U+A405 (41989) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUOX
U+A406 (41990) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUO
U+A407 (41991) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUOP
U+A408 (41992) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QOT
U+A409 (41993) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QOX
U+A40A (41994) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QO
U+A40B (41995) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QOP
U+A40C (41996) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUT
U+A40D (41997) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUX
U+A40E (41998) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QU
U+A40F (41999) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUP
U+A410 (42000) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QURX
U+A411 (42001) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QUR
U+A412 (42002) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYT
U+A413 (42003) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYX
U+A414 (42004) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QY
U+A415 (42005) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYP
U+A416 (42006) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYRX
U+A417 (42007) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE QYR
U+A418 (42008) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIT
U+A419 (42009) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIX
U+A41A (42010) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJI
U+A41B (42011) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIP
U+A41C (42012) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIET
U+A41D (42013) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIEX
U+A41E (42014) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIE
U+A41F (42015) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJIEP
U+A420 (42016) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUOX
U+A421 (42017) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUO
U+A422 (42018) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUOP
U+A423 (42019) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJOT
U+A424 (42020) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJOX
U+A425 (42021) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJO
U+A426 (42022) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJOP
U+A427 (42023) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUT
U+A428 (42024) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUX
U+A429 (42025) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJU
U+A42A (42026) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUP
U+A42B (42027) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJURX
U+A42C (42028) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJUR
U+A42D (42029) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJYT
U+A42E (42030) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJYX
U+A42F (42031) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJY
U+A430 (42032) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE JJYP
U+A431 (42033) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIT
U+A432 (42034) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIX
U+A433 (42035) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJI
U+A434 (42036) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIP
U+A435 (42037) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIET
U+A436 (42038) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIEX
U+A437 (42039) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIE
U+A438 (42040) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJIEP
U+A439 (42041) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUOX
U+A43A (42042) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJUO
U+A43B (42043) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJOT
U+A43C (42044) Lo
(Other Letter)
YI SYLLABLE NJOX
U+A43D (42045)