มอดูล:Cher-translit

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local export = {}
 
local tt = {
	['Ꭰ'] = 'อา',
	['Ꭱ'] = 'เอ',
	['Ꭲ'] = 'อี',
	['Ꭳ'] = 'โอ',
	['Ꭴ'] = 'อู',
	['Ꭵ'] = 'เอิน',
	
	['Ꭶ'] = 'กา',
	['Ꭷ'] = 'คา',
	['Ꭸ'] = 'เก',
	['Ꭹ'] = 'กี',
	['Ꭺ'] = 'โก',
	['Ꭻ'] = 'กู',
	['Ꭼ'] = 'เกิน',
	
	['Ꭽ'] = 'ฮา',
	['Ꭾ'] = 'เฮ',
	['Ꭿ'] = 'ฮี',
	['Ꮀ'] = 'โฮ',
	['Ꮁ'] = 'ฮู',
	['Ꮂ'] = 'เฮิน',
	
	['Ꮃ'] = 'ลา',
	['Ꮄ'] = 'เล',
	['Ꮅ'] = 'ลี',
	['Ꮆ'] = 'โล',
	['Ꮇ'] = 'ลู',
	['Ꮈ'] = 'เลิน',
	
	['Ꮉ'] = 'มา',
	['Ꮊ'] = 'เม',
	['Ꮋ'] = 'มี',
	['Ꮌ'] = 'โม',
	['Ꮍ'] = 'มู',
	['Ᏽ'] = 'เมิน',
	
	['Ꮎ'] = 'นา',
	['Ꮏ'] = 'ฮฺนา',
	['Ꮐ'] = 'นาฮ',
	['Ꮑ'] = 'เน',
	['Ꮒ'] = 'นี',
	['Ꮓ'] = 'โน',
	['Ꮔ'] = 'นู',
	['Ꮕ'] = 'เนิน',
	
	['Ꮖ'] = 'คฺวา',
	['Ꮗ'] = 'คฺเว',
	['Ꮘ'] = 'คฺวี',
	['Ꮙ'] = 'คฺโว',
	['Ꮚ'] = 'คฺวู',
	['Ꮛ'] = 'คฺเวิน',
	
	['Ꮝ'] = 'ส',
	['Ꮜ'] = 'ซา',
	['Ꮞ'] = 'เซ',
	['Ꮟ'] = 'ซี',
	['Ꮠ'] = 'โซ',
	['Ꮡ'] = 'ซู',
	['Ꮢ'] = 'เซิน',
	
	['Ꮣ'] = 'ตา',
	['Ꮤ'] = 'ทา',
	['Ꮥ'] = 'เต',
	['Ꮦ'] = 'เท',
	['Ꮧ'] = 'ตี',
	['Ꮨ'] = 'ที',
	['Ꮩ'] = 'โต',
	['Ꮪ'] = 'ตู',
	['Ꮫ'] = 'เติน',
	
	['Ꮬ'] = 'ตฺลา',
	['Ꮭ'] = 'ทฺลา',
	['Ꮮ'] = 'ทฺเล',
	['Ꮯ'] = 'ทฺลี',
	['Ꮰ'] = 'ทฺโล',
	['Ꮱ'] = 'ทฺลู',
	['Ꮲ'] = 'ทฺเลิน',
	
	['Ꮳ'] = 'ทฺซา',
	['Ꮴ'] = 'ทฺเซ',
	['Ꮵ'] = 'ทฺซี',
	['Ꮶ'] = 'ทฺโซ',
	['Ꮷ'] = 'ทฺซู',
	['Ꮸ'] = 'ทฺเซิน',
	
	['Ꮹ'] = 'วา',
	['Ꮺ'] = 'เว',
	['Ꮻ'] = 'วี',
	['Ꮼ'] = 'โว',
	['Ꮽ'] = 'วู',
	['Ꮾ'] = 'เวิน',
	
	['Ꮿ'] = 'ยา',
	['Ᏸ'] = 'เย',
	['Ᏹ'] = 'ยี',
	['Ᏺ'] = 'โย',
	['Ᏻ'] = 'ยู',
	['Ᏼ'] = 'เยิน',
}

function export.tr(text)

	text = mw.ustring.gsub(text, '.', tt)
	
	return text

end

return export