มอดูล:category tree/poscatboiler/data/คำหลัก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local labels = {}

labels["คำหลัก"] = {
	description = "[[วิกิพจนานุกรม:คำหลัก|คำหลัก]]{{{langcat}}} ที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามวจีวิภาค",
	fundamental = "มูลฐาน",
	parents = {{template = "langcatboiler", sort = "  "}},
}
labels["lemmas"] = labels["คำหลัก"]

labels["abstract verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} abstract verbs of motion whose motion is multidirectional (as opposed to unidirectional) or indirect, or whose action is repeated or in a series, instead of being a single, completed action. Abstract verbs are always imperfective in aspect, even with prefixes that are normally associated with the perfective aspect.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["action nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns denoting action of a verb or verbal root that it is derived from.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["act-related adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ the motive or other background information for an action.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["active verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ an activity",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["adjective concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to adjective stems.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"concords"},
}

labels["ปัจจัยผันคำคุณศัพท์"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that are used to derive adjectives from other words.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"derivational suffixes"},
}
labels["adjective-forming suffixes"] = labels["ปัจจัยผันคำคุณศัพท์"]

labels["คำคุณศัพท์"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่กำหนดคุณลักษณะให้กับคำนาม ซึ่งขยายความหมายของคำนาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์"]

labels["adjectives by inflection type"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "คำคุณศัพท์", sort = "inflection"}},
}

labels["ปัจจัยผันคำกริยาวิเศษณ์"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that are used to derive adverbs from other words.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"derivational suffixes"},
}
labels["adverb-forming suffixes"] = labels["ปัจจัยผันคำกริยาวิเศษณ์"]

labels["adverbial accusatives"] = {
	description = "Accusative case-forms in {{{langname}}} used as adverbs.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["คำกริยาวิเศษณ์"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that modify clauses, sentences and phrases directly.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์"]

labels["adverbs by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "คำกริยาวิเศษณ์", sort = "inflection"}},
}

labels["affixes"] = {
	description = "Morphemes attached to existing คำ{{{langcat}}}.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["agent nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that denote an agent that performs the action denoted by the verb from which the noun is derived.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["ambitransitive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that may or may not direct actions, occurrences or states to grammatical objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "คำสกรรมกริยา", "คำอกรรมกริยา"},
}

labels["animal commands"] = {
	description = "{{{langname}}} words used to communicate with animals.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำอุทาน"},
}

labels["คำนำหน้านาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ and specify nouns.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบ่งชี้"},
}
labels["articles"] = labels["คำนำหน้านาม"]

labels["aspect adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express [[w:Grammatical aspect|grammatical aspect]], describing the flow of time in relation to a statement.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["augmentative nouns"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that are derived from a base noun to convey big size or big intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["คำกริยานุเคราะห์"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that provide additional conjugations for other verbs.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["auxiliary verbs"] = labels["คำกริยานุเคราะห์"]

labels["biaspectual verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that can be both imperfective and perfective.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["causative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express causing actions or states rather than performing or being them directly. Use this only for separate verbs: causative forms that are part of the inflection of verbs have their own category (see [[:Category:Verb causative forms by language]]).",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["circumfixes"] = {
	description = "Affixes attached to both the beginning and the end of คำ{{{langcat}}}, together as single units.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["circumpositions"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that appear on both sides of their objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["class 1 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by ''-y-'' in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 1 weak verbs"] = {
	description = "Weak verbs of the first class.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "weak verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 2 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by ''-w-'' in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 2a strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was *eu in Proto-Germanic.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "class 2 strong verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 2b strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was *ū in Proto-Germanic.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "class 2 strong verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 2 weak verbs"] = {
	description = "Weak verbs of the second class.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "weak verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 3 weak verbs"] = {
	description = "Weak verbs of the third class.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "weak verbs", sort = "3"}},
}

labels["class 3 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by a [[consonant cluster]] in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "3"}},
}

labels["class 3a strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[consonant cluster]] begins with a nasal consonant.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "class 3 strong verbs", sort = "1"}},
}

labels["class 3b strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[consonant cluster]] begins with a lateral consonant or velar fricative.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "class 3 strong verbs", sort = "2"}},
}

labels["class 3c strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[consonant cluster]] begins with a rhotic consonant.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "class 3 strong verbs", sort = "3"}},
}

labels["class 4 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by a [[sonorant]] (''m'', ''n'', ''l'', ''r'') but no other consonant in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "4"}},
}

labels["class 4 weak verbs"] = {
	description = "Weak verbs of the fourth class.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "weak verbs", sort = "4"}},
}

labels["class 5 strong verbs"] = {
	description = "Verbs where the [[ablaut]] vowel was followed by [[consonant]] other than a [[sonorant]] in Proto-Indo-European.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "5"}},
}

labels["class 6 strong verbs"] = {
	description = "The Proto-Indo-European origin of this class is not securely known. It contains verbs with the stem vowel ''-a-'', except those where it is followed by a sonorant and another consonant (this combination was considered a diphthong in PIE and therefore belonged to class 7).",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "6"}},
}

labels["class 7 strong verbs"] = {
	description = "Verbs that retained their reduplication in the past tense in Proto-Germanic. The seventh class was originally a collection of verbs from the other six classes that exhibited [[w:reduplication|reduplication]]. Consequently, the sound of the present tense can vary but it is always the same as that of the past participle.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "strong verbs", sort = "7"}},
}

labels["คำลักษณนาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that classify nouns according to their meanings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["classifiers"] = labels["คำลักษณนาม"]
labels["counters"] = labels["คำลักษณนาม"]

labels["clitics"] = {
	description = "{{{langname}}} morphemes ที่ทำหน้าที่เป็น independent words, but are always attached to another word.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["คำสมุหนาม"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ groups of related things or beings, without the need of grammatical pluralization.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["collective nouns"] = labels["คำสมุหนาม"]

labels["combining forms"] = {
	description = "Forms of คำ{{{langcat}}} that do not occur independently, but are used when joined with other words.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["common nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that display grammatical relations associated with male or female beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"nouns by gender"},
}

labels["comparative-only adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are only used in their comparative forms.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["concords"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} attached to words to show agreement with a noun or pronoun.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["concrete verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} concrete verbs refer to a verbal aspect in verbs of motion that is unidirectional (as opposed to multidirectional), a definitely directed motion, or a single, completed action (instead of a repeated action or series of actions). Concrete verbs may be either imperfective or perfective.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำสันธาน"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่เชื่อมคำ วลี หรืออนุประโยค เข้าด้วยกัน",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["conjunctions"] = labels["คำสันธาน"]

labels["conjunctive adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that connect two independent clauses together.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["continuative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express continuing action.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["control verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that take multiple arguments, one of which is another verb. One of the control verb's arguments is syntactically both an argument of the control verb and an argument of the other verb.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["cooperative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate cooperation",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["coordinating conjunctions"] = {
	description = "คำสันธาน{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ equal syntactic importance between connected items.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสันธาน"},
}

labels["copulative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that may take adjectives as their complement.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำนามนับได้"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that can be quantified directly by numerals.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["countable nouns"] = labels["คำนามนับได้"]

--[[ อันเดียวกับ classifiers
labels["counters"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that combine with numerals to express quantity of nouns.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
--]]

labels["defective adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that lack one or more forms in their declensions.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์", "irregular adjectives"},
}

labels["defective verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that lack one or more forms in their conjugations.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "irregular verbs"},
}

labels["คำนามชี้เฉพาะ"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are inherently definite and have definite concord.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}
labels["definite nouns"] = labels["คำนามชี้เฉพาะ"]

labels["คำสรรพนามชี้เฉพาะ"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that are inherently definite and have definite concord.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}
labels["definite pronouns"] = labels["คำสรรพนามชี้เฉพาะ"]

labels["degree adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express a particular degree to which the word they modify applies.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["demonstrative adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that refer to nouns, comparing them to external references.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["demonstrative adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that refer to other adverbs, comparing them to external references.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}

labels["denominal verbs"] = { -- in [[Appendix:Glossary]]; "denominative" more frequent?
	description = "{{{langname}}} verbs that derive from nouns.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = { "verbs" },
}

labels["demonstrative determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} that refer to nouns, comparing them to external references.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["คำนิยมสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to nouns, comparing them to external references.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "demonstrative pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["demonstrative pronouns"] = labels["คำนิยมสรรพนาม"]

labels["deponent verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that have active meanings but are not conjugated in the active voice.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["derivational suffixes"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are used to create new words.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"ปัจจัย"},
}

labels["derivative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that are derived from nouns and adjectives.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["desiderative verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs with the following morphology: verbal root xxx + [[desiderative]] suffix, and the following semantics: to wish to do the action xxx.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"verbs"},
}

labels["determinatives"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ the general class to which the following logogram belongs.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["คำบ่งชี้"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that reference nouns, expressing their contexts directly.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["determiners"] = labels["คำบ่งชี้"]

labels["diminutiva tantum"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns or noun senses that are mostly or exclusively used in the diminutive form.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"nouns"},
}

labels["คำจุลคุณศัพท์"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}
labels["diminutive adjectives"] = labels["คำจุลคุณศัพท์"]

labels["คำจุลกริยาวิเศษณ์"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}
labels["diminutive adverbs"] = labels["คำจุลกริยาวิเศษณ์"]

labels["คำจุลนาม"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["diminutive nouns"] = labels["คำจุลนาม"]

labels["diminutive numerals"] = {
	description = "{{{langname}}} numerals that are derived from a base word to convey endearment or to emphasize a small quantity.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"numerals"},
}

labels["คำจุลวิสามานยนาม"] = {
	description = "คำวิสามานยนาม{{{langcat}}} that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำวิสามานยนาม", "diminutive nouns"},
}
labels["diminutive proper nouns"] = labels["คำจุลวิสามานยนาม"]

labels["คำจุลสรรพนาม"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}
labels["diminutive pronouns"] = labels["คำจุลสรรพนาม"]

labels["จุลปัจจัย"] = {
	description = "{{{langname}}} suffixes that are added to a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"derivational suffixes"},
}
labels["diminutive suffixes"] = labels["จุลปัจจัย"]

labels["คำจุลกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that are derived from a base word to convey endearment, small size or small intensity.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["diminutive verbs"] = labels["คำจุลกริยา"]

labels["discourse particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that manage the flow and structure of discourse.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำอนุภาค"},
}

labels["ditransitive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ actions, occurrences or states of two grammatical objects simultaneously, one direct and one indirect.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "คำสกรรมกริยา"},
}

labels["doubly irregular verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} whose past stems and present stems differ as well as their perfective and imperfective stems.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "verbs by inflection type"},
}

labels["คำนามทวิพจน์เท่านั้น"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}}ที่ใช้ในรูปทวิพจน์โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["dualia tantum"] = labels["คำนามทวิพจน์เท่านั้น"]

labels["duration adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express duration in time.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["ergative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} intransitive verbs that become causatives when used transitively.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "คำอกรรมกริยา", "คำสกรรมกริยา"},
}

labels["elative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that express attributes in a relatively higher degree, or in the highest possible degree.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["enclitics"] = {
	description = "{{{langname}}} clitics that attach to the preceding word.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"clitics"},
}

labels["endearing adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that are derived from a base word to convey endearment (as opposed to small size or intensity).",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"adjectives"},
}

labels["endearing nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that are derived from a base word to convey endearment (as opposed to small size or intensity).",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["คำนามเพศหญิง"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with female beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["feminine nouns"] = labels["คำนามเพศหญิง"]

labels["คำวิสามานยนามเพศหญิง"] = {
	description = "คำวิสามานยนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with female beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำวิสามานยนาม"},
}
labels["feminine proper nouns"] = labels["คำวิสามานยนามเพศหญิง"]

labels["ปัจจัยเพศหญิง"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with female beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"ปัจจัยผันคำนาม"},
}
labels["feminine suffixes"] = labels["ปัจจัยเพศหญิง"]

labels["focus adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ [[w:Focus (linguistics)|focus]] within the sentence.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["frequency adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express repetition with a certain frequency or interval.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["frequentative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express repeated action.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["general pronouns"] = {
	description = "{{{langname}}} pronouns that refer to all persons, things, abstract ideas and their characteristics.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"pronouns"},
}

labels["generational moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} moieties that alternate every generation.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"moieties"},
}

labels["ideophones"] = {
	description = "{{{langname}}} terms that evoke an idea, especially a sensation or impression, with a sound.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["คำกริยาไม่สมบูรณ์"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express actions considered as ongoing or continuous, as opposed to completed events.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["imperfective verbs"] = labels["คำกริยาไม่สมบูรณ์"]

labels["impersonal verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that do not indicate actions, occurrences or states of any specific grammatical subject.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "defective verbs"},
}

labels["inchoative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ that an action is soon to begin.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำคุณศัพท์ผันรูปไม่ได้"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that do not display additional grammatical relations by means of declension.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}
labels["indeclinable adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์ผันรูปไม่ได้"]

labels["คำนามผันรูปไม่ได้"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that do not display additional grammatical relations by means of declension.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["indeclinable nouns"] = labels["คำนามผันรูปไม่ได้"]

labels["คำคุณศัพท์ไม่ชี้เฉพาะ"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that refer to unspecified adjective meanings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["indefinite adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์ไม่ชี้เฉพาะ"]

labels["คำกริยาวิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that refer to unspecified adverbial meanings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}
labels["indefinite adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ"]

labels["indefinite determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} that designate an unidentified noun.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to unspecified nouns.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "indefinite pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["indefinite pronouns"] = labels["คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ"]

labels["อาคม"] = {
	description = "Affixes inserted inside คำ{{{langcat}}}.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["infixes"] = labels["อาคม"]

labels["inflectional prefixes"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} that are used as inflectional beginnings in noun, adjective or verb paradigms.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["inflectional suffixes"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that are used as inflectional endings in noun, adjective or verb paradigms.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"ปัจจัย"},
}

labels["interfixes"] = {
	description = "Affixes used to join two คำ{{{langcat}}} or morphemes together.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["คำอุทาน"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่แสดงอารมณ์ เสียง หรืออื่น ๆ เป็นการอุทาน",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["interjections"] = labels["คำอุทาน"]

labels["interrogative adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that indicate questions.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["interrogative adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้คำถาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}

labels["interrogative determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} ที่บ่งชี้คำถาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["interrogative particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles ที่บ่งชี้คำถาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำอนุภาค", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำอนุภาค"}},
}

labels["คำปฤจฉาสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้คำถาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "interrogative pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["interrogative pronouns"] = labels["คำปฤจฉาสรรพนาม"]

labels["คำอกรรมกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that don't require any grammatical objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["intransitive verbs"] = labels["คำอกรรมกริยา"]

labels["irregular adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"adjectives by inflection type"},
}

labels["irregular adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} adverbs that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"adverbs by inflection type"},
}

labels["irregular elative adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} elative adjectives that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"adjectives by inflection type"},
}

labels["irregular nouns"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}

labels["irregular numerals"] = {
	description = "{{{langname}}} numerals that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"เลข"},
}

labels["irregular verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that follow non-standard patterns of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"verbs by inflection type"},
}

labels["iterative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express the repetition of an event.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["location adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ location.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["คำนามเพศชายและเพศหญิง"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with male and female beings, depending on context or usage.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["masculine and feminine nouns"] = labels["คำนามเพศชายและเพศหญิง"]

labels["คำวิสามานยนามเพศชายและเพศหญิง"] = {
	description = "คำวิสามานยนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with male and female beings, depending on context or usage.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำวิสามานยนาม"},
}
labels["masculine and feminine proper nouns"] = labels["คำวิสามานยนามเพศชายและเพศหญิง"]

labels["คำนามเพศชาย"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with male beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["masculine nouns"] = labels["คำนามเพศชาย"]

labels["คำวิสามานยนามเพศชาย"] = {
	description = "คำวิสามานยนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with male beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำวิสามานยนาม"},
}
labels["masculine proper nouns"] = labels["คำวิสามานยนามเพศชาย"]

labels["ปัจจัยเพศชาย"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that display grammatical relations associated with male beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"ปัจจัยผันคำนาม"},
}
labels["masculine suffixes"] = labels["ปัจจัยเพศชาย"]

labels["manner adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ the manner, way or style in which an action is performed.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["modal adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that express [[w:Linguistic modality|linguistic modality]], indicating the mood or attitude of the speaker with respect to what is being said.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"sentence adverbs"},
}

labels["modal particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles that reflect the mood or attitude of the speaker, without changing the basic meaning of the sentence.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำอนุภาค"},
}

labels["modal verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ [[grammatical mood]].",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยานุเคราะห์"},
}

labels["moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} pairs of abstract categories separating people and the environment.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["หน่วยคำ"] = {
	description = "ส่วนประกอบของคำ{{{langcat}}} ที่ใช้สร้างคำเต็ม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["morphemes"] = labels["หน่วยคำ"]

labels["multiword terms"] = {
	description = "{{{langname}}} lemmas that are an [[WT:CFI#Idiomaticity|idiomatic]] combination of multiple words.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"lemmas"},
}

labels["negative particles"] = {
	description = "{{{langname}}} particles ที่บ่งชี้ negation.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "คำอนุภาค", sort = "negative"}},
}

labels["negative pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to negative or non-existent references.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["คำนามเพศกลาง"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that display grammatical relations neither associated with male nor female beings.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["neuter nouns"] = labels["คำนามเพศกลาง"]

labels["neuter proper nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns that display grammatical relations associated with neither male nor female beings.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"proper nouns"},
}

labels["neutral verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ either or both an activity or a result of an activity",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["nominalized adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that are used as nouns.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม", "คำคุณศัพท์"},
}

labels["non-constituents"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that are not grammatical [[constituent]]s, and therefore need to be combined with additional terms to form a complete phrase.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"วลี"},
}

labels["noun prefixes"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} attached to a noun that display its noun class.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["ปัจจัยผันคำนาม"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that are used to derive nouns from other words.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"derivational suffixes"},
}
labels["noun-forming suffixes"] = labels["ปัจจัยผันคำนาม"]

labels["คำนาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้บุคคล สิ่งมีชีวิต สิ่งของ สถานที่ ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรือความคิด",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["nouns"] = labels["คำนาม"]

labels["nouns by inflection type"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "คำนาม", sort = "inflection"}},
}

labels["nouns by gender"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns organized by the gender they belong to.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {{name = "nouns", sort = "gender"}},
}

labels["nouns with multiple declensions"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns that follow more than one type of inflection.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"nouns by inflection type"},
}

-- number = จำนวน; numeral = เลข; numeral symbol = ตัวเลข
labels["เลข"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่แสดงปริมาณของคำนาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["numerals"] = labels["เลข"]

labels["object concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show the grammatical object.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"concords"},
}

labels["object pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to grammatical objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["คำอนุภาค"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่ไม่จัดเป็นชนิดของคำทางไวยากรณ์ชนิดใด ซึ่งมักจะขาดหน้าที่ทางไวยากรณ์ของมันเอง และมีไว้สร้างวจีวิภาคอื่นหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยค",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["particles"] = labels["คำอนุภาค"]

labels["passive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that are usually used in passive voice.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["คำกริยาสมบูรณ์"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that express actions considered as completed events, as opposed to ongoing or continuous.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["perfective verbs"] = labels["คำกริยาสมบูรณ์"]

labels["คำบุรุษสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that are used as substitutes for known nouns.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}
labels["personal pronouns"] = labels["คำบุรุษสรรพนาม"]

labels["phrasal verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} accompanied by particles, such as prepositions and adverbs.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "วลี"},
}

labels["phrasal prepositions"] = {
	description = "คำบุพบท{{{langcat}}} formed with combinations of other terms.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท", "วลี"},
}

labels["คำนามพหูพจน์เท่านั้น"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}}ที่ใช้ในรูปพหูพจน์โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["pluralia tantum"] = labels["คำนามพหูพจน์เท่านั้น"]

labels["possessive adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ ownership.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}

labels["possessive concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show possession.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"concords"},
}

labels["possessive determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ความเป็นเจ้าของ",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบ่งชี้"},
}

labels["possessive pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ความเป็นเจ้าของ",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["คำปัจฉิมบท"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that are placed after their objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["postpositions"] = labels["คำปัจฉิมบท"]

labels["predicatives"] = {
	description = "?",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["อุปสรรค"] = {
	description = "Affixes attached to the beginning of คำ{{{langcat}}}.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["prefixes"] = labels["อุปสรรค"]

labels["prepositional phrases"] = {
	description = "วลี{{{langcat}}} headed by a preposition.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท", "วลี"},
}

labels["คำบุพบท"] = {
	description = "{{{langname}}} adpositions that are placed before their objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["prepositions"] = labels["คำบุพบท"]

labels["ablative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the ablative case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["accusative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the accusative case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["dative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the dative case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["genitive prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the genitive case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["instrumental prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the instrumental case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["matrilineal moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} moieties inherited from an individual's mother.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"moieties"},
}

labels["nominative prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the nominative case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["patrilineal moieties"] = {
	description = "{{{langname}}} moieties inherited from an individual's father.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"moieties"},
}

labels["prepositional prepositions"] = {
	description = "{{{langname}}} prepositions that cause the succeeding noun to be in the prepositional case.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบุพบท"},
}

labels["preterite-present verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that inflect in the present tense like the past tense of strong verbs.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"irregular verbs"},
}

labels["prenouns"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langname}}} of various kinds that are attached to nouns.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["preverbs"] = {
	description = "อุปสรรค{{{langcat}}} of various kinds that are attached to verbs.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"อุปสรรค"},
}

labels["pronominal adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that are formed by combining a pronoun with a preposition.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", "คำบุพบท", "คำสรรพนาม"},
}

labels["pronominal concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to pronominal stems.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"concords"},
}

labels["คำสรรพนาม"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่อ้างถึงคำนาม และใช้แทนคำนาม",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["pronouns"] = labels["คำสรรพนาม"]

labels["คำวิสามานยนาม"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ตัวตนที่เป็นเอกเทศ อย่างเช่นชื่อของบุคคล สถานที่ หรือองค์การ",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["proper nouns"] = labels["คำวิสามานยนาม"]

labels["proper nouns by inflection type"] = {
	description = "{{{langname}}} proper nouns organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {{name = "proper nouns", sort = "inflection"}},
}

labels["punctual adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that express a single point or span in time.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"time adverbs"},
}

labels["reciprocal pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer back to a plural subject and express an action done in two or more directions.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม", "คำบุรุษสรรพนาม"},
}

labels["reciprocal verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} verbs that indicate actions, occurrences or states directed from multiple subjects to each other.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"verbs"},
}

labels["reflexive pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer back to the subject.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม", "คำบุรุษสรรพนาม"},
}

labels["reflexive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ actions, occurrences or states directed from the grammatical subjects to themselves.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["relational adjectives"] = {
	description = "{{{langname}}} adjectives that stand in place of a noun when modifying another noun.",
	fundamental = "Lemmas subcategories by language",
	parents = {"adjectives"},
}

labels["relational nouns"] = {
	description = "{{{langname}}} nouns used to indicate a relation between other two nouns by means of possession.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["relative adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์", {name = "relative pro-forms", sort = "คำคุณศัพท์"}},
}

labels["relative adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์", {name = "relative pro-forms", sort = "คำกริยาวิเศษณ์"}},
}

labels["relative determiners"] = {
	description = "คำบ่งชี้{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำบ่งชี้", {name = "relative pro-forms", sort = "คำบ่งชี้"}},
}

labels["relative concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords that are prefixed to relative stems.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"concords"},
}

labels["คำประพันธสรรพนาม"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} used to indicate [[relative clause]]s.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม", {name = "relative pro-forms", sort = "คำสรรพนาม"}},
}
labels["relative pronouns"] = labels["คำประพันธสรรพนาม"]

labels["relatives"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} that give attributes to nouns, acting grammatically as relative clauses.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}

labels["resultative verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ a result of some action",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["roots"] = {
	description = "Basic morphemes from which คำ{{{langcat}}} are formed.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["semelfactive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that are punctual (instantaneous, momentive), perfective (treated as a unitary whole with no explicit internal temporal structure), and telic (having a boundary out of which the activity cannot be said to have taken place or continue).",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}

labels["sentence adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that modify an entire clause or sentence.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["sequence adverbs"] = {
	description = "{{{langname}}} conjunctive adverbs that express sequence in space or time.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"conjunctive adverbs"},
}

labels["simple intransitive verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} where the ''ل'' is dropped and ''ېږ'' replaces ''ېد'' in the present tense.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"simple verbs"},
}

labels["simple verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that end in  ''ل'' and ''ول'' the ''ل'' is dropped and the verbal suffix is attached.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา", "verbs by inflection type"},
}

labels["คำนามเอกพจน์เท่านั้น"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}}ที่ใช้ในรูปเอกพจน์โดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}
labels["singularia tantum"] = labels["คำนามเอกพจน์เท่านั้น"]

labels["คำสภาวกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that define a state through means of a verb",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["stative verbs"] = labels["คำสภาวกริยา"]

labels["stems"] = {
	description = "Morphemes from which {{{langname}}} words are formed.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["strong verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that present different stem vowels in their typically regular conjugated forms.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"verbs by inflection type"},
}

labels["subordinating conjunctions"] = {
	description = "คำสันธาน{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ relations of syntactic dependence between connected items.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสันธาน"},
}

labels["subject concords"] = {
	description = "{{{langname}}} concords used to show the grammatical subject.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"concords"},
}

labels["subject pronouns"] = {
	description = "คำสรรพนาม{{{langcat}}} that refer to grammatical subjects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำสรรพนาม"},
}

labels["ปัจจัย"] = {
	description = "Affixes attached to the end of คำ{{{langcat}}}.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}
labels["suffixes"] = labels["ปัจจัย"]

labels["suppletive adjectives"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that have inflected forms from different roots.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"irregular adjectives"},
}

labels["suppletive adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that have inflected forms from different roots.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["suppletive nouns"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} that have inflected forms from different roots.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"irregular nouns"},
}

labels["suppletive verbs"] = {
	description = "{{{langname}}} irregular verbs that have conjugated forms from different roots.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"irregular verbs"},
}

labels["time adverbs"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ time.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}

labels["transfixes"] = {
	description = "Discontinuous affixes inserted within a word root.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"หน่วยคำ"},
}

labels["คำสกรรมกริยา"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ actions, occurrences or states directed to one or more grammatical objects.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยา"},
}
labels["transitive verbs"] = labels["คำสกรรมกริยา"]

labels["คำคุณศัพท์เปรียบเทียบไม่ได้"] = {
	description = "คำคุณศัพท์{{{langcat}}} that are not inflected to display different degrees of comparison.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำคุณศัพท์"},
}
labels["uncomparable adjectives"] = labels["คำคุณศัพท์เปรียบเทียบไม่ได้"]

labels["คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบไม่ได้"] = {
	description = "คำกริยาวิเศษณ์{{{langcat}}} that are not inflected to display different degrees of comparison.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำกริยาวิเศษณ์"},
}
labels["uncomparable adverbs"] = labels["คำกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบไม่ได้"]

labels["คำนามนับไม่ได้"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} ที่บ่งชี้ qualities, ideas, unbounded mass or other abstract concepts that cannot be quantified directly by numerals.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนามเอกพจน์เท่านั้น"},
}
labels["uncountable nouns"] = labels["คำนามนับไม่ได้"]

labels["ปัจจัยผันคำกริยา"] = {
	description = "ปัจจัย{{{langcat}}} that are used to derive verbs from other words.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"derivational suffixes"},
}
labels["verb-forming suffixes"] = labels["ปัจจัยผันคำกริยา"]

labels["verbal nouns"] = {
	description = "คำนาม{{{langcat}}} morphologically related to a verb and similar to it in meaning.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำนาม"},
}

labels["คำกริยา"] = {
	description = "ศัพท์{{{langcat}}} ที่บ่งชี้การกระทำ เหตุการณ์ หรือสถานะ",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"คำหลัก"},
}
labels["verbs"] = labels["คำกริยา"]

labels["verbs by inflection type"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} organized by the type of inflection they follow.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {{name = "คำกริยา", sort = "inflection"}},
}

labels["weak verbs"] = {
	description = "คำกริยา{{{langcat}}} that display dental suffixes in their past tense conjugated forms.",
	fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
	parents = {"verbs by inflection type"},
}


local labels2 = {}

-- Add "reconstructed" subcategories
for key, data in pairs(labels) do
	labels2[key] = data
	labels2["reconstructed " .. key] = {
		description = "{{{langname}}} " .. key .. "  that have been linguistically [[Wiktionary:Reconstructed terms|reconstructed]].",
		fundamental = "หมวดหมู่ย่อยของคำหลักแบ่งตามภาษา",
		parents = {key, {name = "reconstructed terms", sort = key}}
	}
end

return labels2