มอดูล:etymology languages/data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local m = {}


-- Albanian varieties


m["aln"] = {
	canonicalName = "Gheg Albanian",
	aliases = {"Gheg"},
	parent = "sq",
	wikidata_item = "Q181037",
}

m["aae"] = {
	canonicalName = "Arbëresh Albanian",
	aliases = {"Arbëreshë", "Arbëresh"},
	parent = "sq",
	wikidata_item = "Q1075302",
}

m["aat"] = {
	canonicalName = "Arvanitika Albanian",
	aliases = {"Arvanitika"},
	parent = "sq",
	wikidata_item = "Q29347",
}

m["als"] = {
	canonicalName = "Tosk Albanian",
	aliases = {"Tosk"},
	parent = "sq",
	wikidata_item = "Q180937",
}

-- Bantu varieties

m["bnt-cmn"] = {
	canonicalName = "Common Bantu",
	parent = "bnt-pro",
}

-- Semitic varieties

-- Akkadian varieties

m["akk-old"] = {
	canonicalName = "Old Akkadian",
	parent = "akk",
}

m["akk-obb"] = {
	canonicalName = "Old Babylonian",
	parent = "akk",
}

m["akk-oas"] = {
	canonicalName = "Old Assyrian",
	parent = "akk",
}

m["akk-mbb"] = {
	canonicalName = "Middle Babylonian",
	parent = "akk",
}

m["akk-mas"] = {
	canonicalName = "Middle Assyrian",
	parent = "akk",
}

m["akk-nbb"] = {
	canonicalName = "Neo-Babylonian",
	parent = "akk",
}

m["akk-nas"] = {
	canonicalName = "Neo-Assyrian",
	parent = "akk",
}

m["akk-lbb"] = {
	canonicalName = "Late Babylonian",
	parent = "akk",
}

-- Aramaic varieties

m["arc-bib"] = {
	canonicalName = "Biblical Aramaic",
	parent = "arc",
}

m["arc-imp"] = {
	canonicalName = "Imperial Aramaic",
	aliases = {"Official Aramaic"},
	parent = "arc",
}

m["arc-hat"] = {
	canonicalName = "Hatran Aramaic",
	parent = "arc",
}

m["sem-jar"] = {
	canonicalName = "แอราเมอิกแบบชาวยิว",
	aliases = {"Jewish Aramaic", "Judeo-Aramaic"},
	parent = "arc",
	wikidata_item = "Q2633045",
}

m["arc-pal"] = {
	canonicalName = "Palmyrene Aramaic",
	parent = "arc",
}

m["tmr"] = {
	canonicalName = "แอราเมอิกแบบชาวยิวบาบิโลเนีย",
	aliases = {"Jewish Babylonian Aramaic"},
	parent = "arc",
	wikidata_item = "Q33407",
}

m["jpa"] = {
	canonicalName = "แอราเมอิกแบบชาวยิวปาเลสไตน์",
	aliases = {"Jewish Palestinian Aramaic", "Galilean Aramaic"},
	parent = "arc",
	wikidata_item = "Q948909",
}

m["arc-cpa"] = {
	canonicalName = "Christian Palestinian Aramaic",
	aliases = {"Melkite Aramaic", "Palestinian Syriac", "Syropalestinian Aramaic"},
	parent = "arc",
	wikidata_item = "Q60790119",
}

-- Catalan varieties

m["ca-val"] = {
	canonicalName = "Valencian",
	parent = "ca",
	wikidata_item = "Q32641",
}

-- Central Nicobarese varieties

m["ncb-cam"] = {
	canonicalName = "Camorta",
	aliases = {"Kamorta"},
	parent = "ncb",
	wikidata_item = "Q5026908",
}

m["ncb-kat"] = {
	canonicalName = "Katchal",
	aliases = {"Tehnu"},
	parent = "ncb",
	wikidata_item = "Q17064263",
}

m["ncb-nan"] = {
	canonicalName = "Nancowry",
	aliases = {"Nankwari"},
	parent = "ncb",
	wikidata_item = "Q6962504",
}

-- Chinese varieties

m["och-ear"] = {
	canonicalName = "Early Old Chinese",
	parent = "och",
}

m["och-lat"] = {
	canonicalName = "Late Old Chinese",
	parent = "och",
}

m["ltc-ear"] = {
	canonicalName = "Early Middle Chinese",
	parent = "ltc",
}

m["ltc-lat"] = {
	canonicalName = "Late Middle Chinese",
	parent = "ltc",
}

m["cmn-ear"] = {
	canonicalName = "Early Mandarin",
	parent = "cmn",
}

m["wuu-sha"] = {
	canonicalName = "เซี่ยงไฮ้",
	aliases = {"ซ่างไห่", "Shanghainese"},
	parent = "wuu",
	wikidata_item = "Q36718",
}

m["hsn-old"] = {
	canonicalName = "เซียงเก่า",
	aliases = {"Old Xiang", "Lou-Shao"},
	parent = "hsn",
	wikidata_item = "Q7085453",
}

m["zhx-pin"] = {
	canonicalName = "Pinghua",
	parent = "yue",
	wikidata_item = "Q2735715",
}

m["nan-hai"] = {
	canonicalName = "ไหหลำ",
	aliases = {"ไห่หนาน", "Hainanese"},
	parent = "nan",
	wikidata_item = "Q934541",
}

m["nan-hok"] = {
	canonicalName = "ฮกเกี้ยน",
	aliases = {"จีนฮกเกี้ยน", "Hokkien"},
	parent = "nan",
	wikidata_item = "Q1624231",
}

m["nan-xm"] = {
	canonicalName = "เอ้หมึง",
	aliases = {"อามอย", "เซี่ยเหมิน", "Amoy", "Xiamenese"},
	parent = "nan-hok",
	wikidata_item = "Q68744",
}

m["nan-zz"] = {
	canonicalName = "Zhangzhou Hokkien",
	parent = "nan-hok",
}

m["nan-qz"] = {
	canonicalName = "Quanzhou Hokkien",
	parent = "nan-hok",
}

m["nan-jj"] = {
	canonicalName = "Jinjiang Hokkien",
	parent = "nan-qz",
}

m["nan-ph"] = {
	canonicalName = "ฮกเกี้ยนแบบฟิลิปปินส์",
	aliases = {"Philippine Hokkien"},
	parent = "nan-jj",
	wikidata_item = "Q3236692",
}

-- Coptic varieties

m["cop-akh"] = {
	canonicalName = "Akhmimic Coptic",
	aliases = {"Akhmimic"},
	parent = "cop",
}

m["cop-boh"] = {
	canonicalName = "Bohairic Coptic",
	aliases = {"Bohairic", "Memphitic Coptic", "Memphitic"},
	parent = "cop",
	wikidata_item = "Q890733",
}

m["cop-ggg"] = {
	canonicalName = "Coptic Dialect G",
	aliases = {"Dialect G", "Mansuric Coptic", "Mansuric"},
	parent = "cop",
}

m["cop-jjj"] = {
	canonicalName = "Coptic Dialect J",
	parent = "cop",
}

m["cop-kkk"] = {
	canonicalName = "Coptic Dialect K",
	parent = "cop",
}

m["cop-ppp"] = {
	canonicalName = "Coptic Dialect P",
	aliases = {"Proto-Theban Coptic", "Palaeo-Theban Coptic"},
	parent = "cop",
}

m["cop-fay"] = {
	canonicalName = "Fayyumic Coptic",
	aliases = {"Fayyumic", "Faiyumic Coptic", "Faiyumic", "Fayumic Coptic", "Fayumic",
		"Bashmuric Coptic", "Bashmuric"},
	parent = "cop",
	wikidata_item = "Q1399115",
}

m["cop-her"] = {
	canonicalName = "Hermopolitan Coptic",
	aliases = {"Hermopolitan", "Coptic Dialect H", "Ashmuninic", "Ashmuninic Coptic"},
	parent = "cop",
}

m["cop-lyc"] = {
	canonicalName = "Lycopolitan Coptic",
	aliases = {
		"Lycopolitan",
		"Assiutic Coptic", "Asyutic Coptic", "Assiutic", "Asyutic",
		"Lyco-Diospolitan Coptic", "Lyco-Diospolitan",
		"Subakhmimic Coptic", "Subakhmimic"
	},
	parent = "cop",
}

m["cop-old"] = {
	canonicalName = "Old Coptic",
	parent = "cop",
}

m["cop-oxy"] = {
	canonicalName = "Oxyrhynchite Coptic",
	aliases = {"Oxyrhynchite", "Mesokemic Coptic", "Mesokemic", "Middle Egyptian Coptic"},
	parent = "cop",
}

m["cop-ply"] = {
	canonicalName = "Proto-Lycopolitan Coptic",
	aliases = {"Coptic Dialect i", "Proto-Lyco-Diospolitan Coptic"},
	parent = "cop",
}

m["cop-sah"] = {
	canonicalName = "Sahidic Coptic",
	aliases = {"Sahidic", "Saidic Coptic", "Saidic", "Thebaic Coptic", "Thebaic"},
	parent = "cop",
	wikidata_item = "Q2645851",
}

-- Egyptian varieties

m["egy-old"] = {
	canonicalName = "Old Egyptian",
	parent = "egy",
	wikidata_item = "Q447117",
}

m["egy-mid"] = {
	canonicalName = "Middle Egyptian",
	aliases = {"Classical Egyptian"},
	parent = "egy",
	wikidata_item = "Q657330",
}

m["egy-nmi"] = {
	canonicalName = "Neo-Middle Egyptian",
	aliases = {"Égyptien de tradition", "Traditional Egyptian"},
	parent = "egy",
}

m["egy-lat"] = {
	canonicalName = "Late Egyptian",
	parent = "egy",
	wikidata_item = "Q1852329",
}

-- Elamite varieties

m["elx-old"] = {
	canonicalName = "Old Elamite",
	parent = "elx",
}

m["elx-mid"] = {
	canonicalName = "Middle Elamite",
	parent = "elx",
}

m["elx-neo"] = {
	canonicalName = "Neo-Elamite",
	parent = "elx",
}

m["elx-ach"] = {
	canonicalName = "Achaemenid Elamite",
	parent = "elx",
}

-- English, Scots and Old English varieties

m["en-GB"] = {
	canonicalName = "อังกฤษแบบบริเตน",
	aliases = {"British English"},
	parent = "en",
	wikidata_item = "Q7979",
}
m["British English"] = m["en-GB"]
m["BE."] = m["en-GB"]

m["en-US"] = {
	canonicalName = "อังกฤษแบบอเมริกา",
	aliases = {"American English"},
	parent = "en",
	wikidata_item = "Q7976",
}
m["American English"] = m["en-US"]
m["AE."] = m["en-US"]

m["en-geo"] = {
	canonicalName = "Geordie English",
	parent = "en",
}

-- Scots varieties

m["sco-osc"] = {
	canonicalName = "Early Scots",
	parent = "enm",
	wikidata_item = "Q5326738",
}
m["Early Scots"] = m["sco-osc"]
m["Old Scots"] = m["sco-osc"]
m["O.Sc."] = m["sco-osc"]

m["sco-smi"] = {
	canonicalName = "Middle Scots",
	parent = "sco-osc",
	wikidata_item = "Q3327000",
}
m["Middle Scots"] = m["sco-smi"]
m["Mid.Sc."] = m["sco-smi"]

m["sco-ins"] = {
	canonicalName = "Insular Scots",
	parent = "sco",
	wikidata_item = "Q16919205",
}
m["Insular Scots"] = m["sco-ins"]
m["Ins.Sc."] = m["sco-ins"]

m["sco-uls"] = {
	canonicalName = "Ulster Scots",
	parent = "sco",
	wikidata_item = "Q201966",
}
m["Ulster Scots"] = m["sco-uls"]
m["Uls.Sc."] = m["sco-uls"]

m["sco-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Scots",
	parent = "sco",
	wikidata_item = "Q16928150",
}
m["Northern Scots"] = m["sco-nor"]
m["Nor.Sc."] = m["sco-nor"]

m["sco-sou"] = {
	canonicalName = "South Scots",
	parent = "sco",
	wikidata_item = "Q7570457",
}
m["Southern Scots"] = m["sco-sou"]
m["Borders Scots"] = m["sco-sou"]
m["Sou.Sc."] = m["sco-sou"]

-- Middle English varieties
m["enm-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Middle English",
	aliases = {"Northumbrian Middle English"},
	parent = "enm",
}

-- Old English varieties

-- Includes both Mercian and Northumbrian.
m["ang-ang"] = {
	canonicalName = "อังกฤษเก่าแบบแองเกิล",
	aliases = {"Anglian Old English"},
	parent = "ang",
}

m["ang-mer"] = {
	canonicalName = "อังกฤษเก่าแบบเมอร์เซีย",
	aliases = {"Mercian Old English"},
	parent = "ang",
}

m["ang-nor"] = {
	canonicalName = "อังกฤษเก่าแบบนอร์ธัมเบรีย",
	aliases = {"Northumbrian Old English"},
	parent = "ang",
	wikidata_item = "Q1798915",
}

--[[
m["ang-wsx"] = {
	canonicalName = "อังกฤษเก่าแบบแซกซันตะวันตก",
	aliases = {"West Saxon Old English"},
	parent = "ang",
}
]]


-- French and Norman varieties

m["fro-nor"] = {
	canonicalName = "ฝรั่งเศสเหนือเก่า",
	aliases = {"นอร์มังเก่า", "Old Northern French", "Old Norman", "Old Norman French"},
	parent = "fro",
	wikidata_item = "Q2044917",
}
m["Old Northern French"] = m["fro-nor"]
m["ONF."] = m["fro-nor"]

m["fro-pic"] = {
	canonicalName = "Picard Old French",
	parent = "fro",
}

m["xno"] = {
	canonicalName = "แองโกล-นอร์มัง",
	aliases = {"Anglo-Norman"},
	parent = "fro",
	wikidata_item = "Q35214",
}

m["fr-CA"] = {
	canonicalName = "ฝรั่งเศสแบบแคนาดา",
	aliases = {"Canadian French"},
	parent = "fr",
	wikidata_item = "Q1450506",
}
m["Canadian French"] = m["fr-CA"]
m["CF."] = m["fr-CA"]

m["fr-CH"] = {
	canonicalName = "Switzerland French",
	parent = "fr",
	wikidata_item = "Q1480152",
}
m["Swiss French"] = m["fr-CH"]
m["Switzerland French"] = m["fr-CH"]

m["fr-aca"] = {
	canonicalName = "ฝรั่งเศสแบบอะคาเดีย",
	aliases = {"Acadian French"},
	parent = "fr",
	wikidata_item = "Q415109",
}
m["Acadian French"] = m["fr-aca"]
m["fra-aca"] = m["fr-aca"]

m["frc"] = {
	canonicalName = "ฝรั่งเศสแบบเคเจิน",
	aliases = {"ฝรั่งเศสแบบลุยเซียนา", "Cajun French", "Louisiana French"},
	parent = "fr",
	wikidata_item = "Q880301",
}

-- Norman varieties

m["roa-grn"] = {
	canonicalName = "Guernsey Norman",
	aliases = {"Guernsey"},
	parent = "nrf",
	wikidata_item = "Q56428",
}
m["nrf-grn"] = m["roa-grn"]

m["roa-jer"] = {
	canonicalName = "Jersey Norman",
	aliases = {"Jersey"},
	parent = "nrf",
	wikidata_item = "Q56430",
}
m["nrf-jer"] = m["roa-jer"]

-- Brythonic

m["bry-ear"] = {
	canonicalName = "บริทอนิกยุคต้น",
	aliases = {"Early Brythonic"},
	parent = "cel-bry-pro",
}

m["bry-lat"] = {
	canonicalName = "บริทอนิกยุคปลาย",
	aliases = {"Late Brythonic"},
	parent = "cel-bry-pro",
}

-- Gaulish

m["xcg"] = {
	canonicalName = "Cisalpine Gaulish",
	parent = "cel-gau",
	wikidata_item = "Q3832927",
}

m["xtg"] = {
	canonicalName = "Transalpine Gaulish",
	parent = "cel-gau",
	wikidata_item = "Q29977",
}

-- Portuguese varieties

m["pt-BR"] = {
	canonicalName = "โปรตุเกสแบบบราซิล",
	aliases = {"Brazilian Portuguese"},
	parent = "pt",
	wikidata_item = "Q750553"
}

-- Spanish varieties

m["es-AR"] = {
  canonicalName = "Rioplatense Spanish",
  parent = "es",
  wikidata_item = "Q509780",
}

m["es-MX"] = {
  canonicalName = "Mexican Spanish",
  parent = "es",
  wikidata_item = "Q616620",
}

m["es-US"] = {
  canonicalName = "United States Spanish",
  aliases = {"US Spanish"},
  parent = "es",
  wikidata_item = "Q2301077",
}
--use label "US Spanish" to put Spanish terms in this category

-- Germanic varieties
-- (modern) German varieties

m["de-AT"] = {
	canonicalName = "เยอรมันแบบออสเตรีย",
	aliases = {"Austrian German"},
	parent = "de",
	wikidata_item = "Q306626",
}
m["Austrian German"] = m["de-AT"]
m["AG."] = m["de-AT"]

m["de-AT-vie"] = {
	canonicalName = "เยอรมันแบบเวียนนา",
	aliases = {"Viennese German"},
	parent = "de-AT",
	wikidata_item = "Q56474",
}
m["Viennese German"] = m["de-AT-vie"]
m["VG."] = m["de-AT-vie"]

m["de-CH"] = {
	canonicalName = "Swiss High German",
	aliases = {"Schweizer Hochdeutsch", "Swiss Standard German"},
	parent = "de",
	wikidata_item = "Q1366643",
}

m["ksh"] = {
	canonicalName = "Kölsch",
	parent = "gmw-cfr",
	wikidata_item = "Q4624",
}
m["Kölsch"] = m["ksh"]

m["pfl"] = {
	canonicalName = "เยอรมันแบบปาเลสไตน์",
	aliases = {"Palatine German", "Pfälzisch", "Pälzisch", "Palatinate German"},
	parent = "gmw-rfr",
	wikidata_item = "Q23014",
}

m["sli"] = {
	canonicalName = "Silesian German",
	aliases = {"Silesian"},
	parent = "gmw-ecg",
	wikidata_item = "Q152965",
}

m["sxu"] = {
	canonicalName = "Upper Saxon",
		parent = "gmw-ecg",
	wikidata_item = "Q699284",
}

-- Old High German varieties

m["lng"] = {
	canonicalName = "Lombardic",
	parent = "goh",
	wikidata_item = "Q35972",
}
m["Lombardic"] = m["lng"]
m["goh-lng"] = m["lng"]

-- Proto-West Germanic varieties

m["frk"] = {
	canonicalName = "Frankish",
	aliases = {"Old Frankish"},
	parent = "gmw-pro",
	wikidata_item = "Q10860505",
}

-- Old Norse varieties

m["non-oen"] = {
	canonicalName = "Old East Norse",
	parent = "non",
	wikidata_item = "Q10498031",
}

m["non-ogt"] = {
	canonicalName = "Old Gutnish",
	aliases = {"Old Gotlandic"},
	parent = "non",
	wikidata_item = "Q1133488",
}

m["non-own"] = {
	canonicalName = "Old West Norse",
	parent = "non",
	wikidata_item = "Q10498026",
}


-- Greek varieties

m["qfa-sub-grc"] = {
	canonicalName = "Pre-Greek",
	parent = "qfa-sub",
	wikidata_item = "Q965052",
}
m["pregrc"] = m["qfa-sub-grc"]

m["grc-boi"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบบีโอเชีย",
	aliases = {"Boeotian Greek"},
	parent = "grc-aeo",
	wikidata_item = "Q406373",
}

m["grc-koi"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบคอยนี",
	aliases = {"Koine Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q107358",
}
m["Koine"] = m["grc-koi"]

m["gkm"] = {
  canonicalName = "กรีกแบบไบแซนไทน์",
	aliases = {"กรีกยุคกลาง", "Byzantine Greek", "Medieval Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q36387",
}
m["Medieval Greek"] = m["gkm"]

m["grc-dor"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบดอเรียนส์",
	aliases = {"Doric Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q285494",
}

m["grc-att"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบเอเธนส์",
	aliases = {"Attic Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q506588",
}

m["grc-ion"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบไอโอเนีย",
	aliases = {"Ionic Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q504165",
}

m["grc-pam"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบแพมฟิเลีย",
	aliases = {"Pamphylian Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q2271793",
}

m["grc-kre"] = { -- code used elsewhere: see [[Module:grc:Dialects]]
	canonicalName = "Cretan Ancient Greek", -- to distinguish from Cretan Greek below
	parent = "grc-dor",
}

m["grc-arp"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบอาร์เคโดไซปรัส",
	aliases = {"Arcadocypriot Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q499602",
}

m["el-arc"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบอาร์เคเดีย",
	aliases = {"Arcadian Greek"},
	parent = "grc-arp",
}

m["el-cyp"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบไซปรัส",
	aliases = {"Cypriotic Greek"},
	parent = "el",
}

m["el-pap"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบพาฟอส",
	aliases = {"Paphian Greek"},
	parent = "el",
}

m["grc-aeo"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบอีโอลิส",
	aliases = {"กรีกแบบอีโอเลีย", "กรีกแบบเลสบอส", "Aeolic Greek", "Lesbic Greek", "Lesbian Greek", "Aeolian Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q406373",
}

m["loc-ozo"] = {
	canonicalName = "โอโซเลียนโลคริส",
	aliases = {"Ozolian Locrian"},
	parent = "grc",
}

m["loc-opu"] = {
	canonicalName = "โอพุนเชียนโลคริส",
	aliases = {"Opuntian Locrian"},
	parent = "grc",
}

m["el-ths"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบเธสซาเลีย",
	aliases = {"Thessalian Greek"},
	parent = "grc-aeo",
	wikidata_item = "Q406373",
}

m["grc-ela"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบเอลิส",
	aliases = {"Elean Greek"},
	parent = "grc",
}

m["grc-epc"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบมหากาพย์",
	aliases = {"กรีกแบบโฮเมอร์","Epic Greek", "Homeric Greek"},
	parent = "grc",
	wikidata_item = "Q990062",
}

m["el-crt"] = {
	canonicalName = "กรีกแบบครีต",
	aliases = {"Cretan Greek"},
	parent = "el",
	wikidata_item = "Q588306",
}


-- Hebrew varieties

m["hbo"] = {
	canonicalName = "ฮีบรูไบเบิล",
	aliases = {"ฮีบรูคลาสสิก", "Biblical Hebrew", "Classical Hebrew"},
	parent = "he",
	wikidata_item = "Q1982248",
}

m["he-IL"] = {
	canonicalName = "ฮีบรูแบบอิสราเอลใหม่",
	aliases = {"Modern Israeli Hebrew"},
	parent = "he",
	wikidata_item = "Q8141",
}

m["he-mis"] = {
	canonicalName ="Mishnaic Hebrew",
	parent = "he",
	wikidata_item = "Q1649362"
}

m["bsh-kat"] = {
	canonicalName ="Kativiri",
	aliases = {"Katə́viri"},
	parent = "bsh",
	wikidata_item ="Q2605045",
}

m["bsh-kam"] = {
	canonicalName ="Kamviri",
	aliases = {"Kamvíri"},
	parent = "bsh",
	wikidata_item ="Q1193495",
}
m["xvi"] = m["bsh-kam"]

m["bsh-mum"] = {
	canonicalName ="Mumviri",
	aliases = {"Mumvíri"},
	parent = "bsh"
}

-- Iranian varieties:

m["qfa-sub-bma"] = {
	canonicalName = "the BMAC substrate",
	parent = "qfa-sub",
	wikidata_item = "Q1054850",
}

-- Historical and current Iranian dialects

m["ae-old"] = {
	canonicalName = "Old Avestan",
	aliases = {"Gathic Avestan"},
	parent = "ae",
	wikidata_item = "Q29572",
}

m["ae-yng"] = {
	canonicalName = "Younger Avestan",
	aliases = {"Young Avestan"},
	parent = "ae-old",
}

m["bcc"] = {
	canonicalName = "Southern Balochi",
	aliases = {"Southern Baluchi"},
	parent = "bal",
	wikidata_item = "Q33049",
}
m["bal-sou"] = m["bcc"]

m["bgp"] = {
	canonicalName = "Eastern Balochi",
	aliases = {"Eastern Baluchi"},
	parent = "bal",
	wikidata_item = "Q33049",
}
m["bal-eas"] = m["bgp"]

m["bgn"] = {
	canonicalName = "Western Balochi",
	aliases = {"Western Baluchi"},
	parent = "bal",
	wikidata_item = "Q33049",
}
m["bal-wes"] = m["bgn"]

m["bgn"] = {
	canonicalName = "Western Balochi",
	aliases = {"Western Baluchi"},
	parent = "bal",
}

m["bsg-ban"] = {
	canonicalName = "Bandari",
	parent = "bsg",
}

m["bsg-bas"] = {
	canonicalName = "Bashkardi",
	parent = "bsg",
}

m["bsg-hor"] = {
	canonicalName = "Hormozi",
	parent = "bsg",
}

m["bsg-min"] = {
	canonicalName = "Minabi",
	parent = "bsg",
}

m["ira-mid"] = {
	canonicalName = "อิหร่านกลาง",
	aliases = {"Middle Iranian"},
	parent = "ira",
	wikidata_item = "Q33527",
}
m["MIr."] = m["ira-mid"]

m["ira-old"] = {
	canonicalName = "อิหร่านเก่า",
	aliases = {"Old Iranian"},
	parent = "ira",
	wikidata_item = "Q33527",
}
m["OIr."] = m["ira-old"]

m["kho-old"] = {
	canonicalName = "Old Khotanese",
	parent = "kho",
}

m["kho-lat"] = {
	canonicalName = "Late Khotanese",
	parent = "kho-old",
}

m["peo-ear"] = {
	canonicalName = "Early Old Persian",
	parent = "peo",
}

m["peo-lat"] = {
	canonicalName = "Late Old Persian",
	parent = "peo",
}

m["pal-ear"] = {
	canonicalName = "Early Middle Persian",
	parent = "pal",
}

m["pal-lat"] = {
	canonicalName = "Late Middle Persian",
	parent = "pal",
}

m["ps-nwe"] = {
	canonicalName = "Northwestern Pashto",
	parent = "ps",
}

m["ps-cgi"] = {
	canonicalName = "Central Ghilzay",
	parent = "ps-nwe",
}

m["ps-mah"] = {
	canonicalName = "Mahsudi",
	parent = "ps-nwe",
}

m["ps-nea"] = {
	canonicalName = "Northeastern Pashto",
	parent = "ps",
}

m["ps-afr"] = {
	canonicalName = "Afridi",
	parent = "ps-nea",
}

m["ps-bng"] = {
	canonicalName = "Bangash",
	parent = "ps-nea",
}


m["ps-xat"] = {
	canonicalName = "Khatak",
	parent = "ps-nea",
}

m["ps-pes"] = {
	canonicalName = "Peshawari",
	parent = "ps-nea",
}

m["ps-sea"] = {
	canonicalName = "Southeastern Pashto",
	parent = "ps",
}

m["ps-ban"] = {
	canonicalName = "Bannu",
	parent = "ps-sea",
}

m["ps-kak"] = {
	canonicalName = "Kakari",
	parent = "ps-sea",
}

m["ps-ser"] = {
	canonicalName = "Sher",
	parent = "ps-sea",
}

m["ps-waz"] = {
	canonicalName = "Waziri",
	parent = "ps-sea",
}

m["ps-swe"] = {
	canonicalName = "Southwestern Pashto",
	parent = "ps",
}

m["ps-kan"] = {
	canonicalName = "Kandahari",
	parent = "ps-swe",
}

m["ps-jad"] = {
	canonicalName = "Jadrani",
	parent = "ps",
}

m["xme-azr"] = {
	canonicalName = "Old Azari",
	aliases = {"Old Azeri", "Azari", "Azeri", "Āḏarī", "Adari", "Adhari"},
	parent = "xme-ott",
}

m["xme-ttc-cen"] = {
	canonicalName = "Central Tati",
	parent = "xme-ott",
}

m["xme-ttc-eas"] = {
	canonicalName = "Eastern Tati",
	parent = "xme-ott",
}

m["xme-ttc-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Tati",
	parent = "xme-ott",
}

m["xme-ttc-sou"] = {
	canonicalName = "Southern Tati",
	parent = "xme-ott",
}

m["xme-ttc-wes"] = {
	canonicalName = "Western Tati",
	parent = "xme-ott",
}

m["xmn"] = {
	canonicalName = "Manichaean Middle Persian",
	parent = "pal",
}

m["fa-ira"] = {
	canonicalName = "เปอร์เซียแบบอิหร่าน",
	aliases = {"เปอร์เซียใหม่", "Iranian Persian", "Modern Persian"},
	parent = "fa",
	wikidata_item = "Q3513637",
}

m["fa-cls"] = {
	canonicalName = "เปอร์เซียคลาสสิก",
	aliases = {"Classical Persian"},
	parent = "fa",
	wikidata_item = "Q9168",
}

m["prs"] = {
	canonicalName = "Dari",
	aliases = {"Dari Persian", "Eastern Persian", "Afghan Persian"},
	parent = "fa",
	wikidata_item = "Q178440",
}

m["os-dig"] = {
	canonicalName = "Digor",
	aliases = {"Digoron"},
	parent = "os",
	wikidata_item = "Q3027861",
}

m["os-iro"] = {
	canonicalName = "Iron",
	parent = "os",
}

m["sog-ear"] = {
	canonicalName = "Early Sogdian",
	parent = "sog",
}

m["sog-lat"] = {
	canonicalName = "Late Sogdian",
	parent = "sog-ear",
}

m["oru-kan"] = {
	canonicalName = "Kaniguram",
	parent = "oru",
	wikidata_item = "Q6363164",
}

m["oru-log"] = {
	canonicalName = "Logar",
	parent = "oru",
}

m["oos-ear"] = {
	canonicalName = "Early Old Ossetic",
	parent = "oos",
}

m["oos-lat"] = {
	canonicalName = "Late Old Ossetic",
	parent = "oos",
}

m["xln"] = {
	canonicalName = "Alanic",
	parent = "oos",
}

m["rdb-rud"] = {
	canonicalName = "Rudbari",
	parent = "rdb",
}

m["rdb-jir"] = {
	canonicalName = "Jirofti",
	parent = "rdb",
}

m["rdb-kah"] = {
	canonicalName = "Kahnuji",
	parent = "rdb",
}

-- Southwestern Fars lects

m["fay-bur"] = {
	canonicalName = "Burenjani",
	parent = "fay",
}

m["fay-bsh"] = {
	canonicalName = "Bushehri",
	parent = "fay",
}

m["fay-dsh"] = {
	canonicalName = "Dashtaki",
	parent = "fay",
}

m["fay-dav"] = {
	canonicalName = "Davani",
	parent = "fay",
	wikidata_item = "Q5228140",
}

m["fay-eze"] = {
	canonicalName = "Emamzada Esma’ili",
	parent = "fay",
}

m["fay-gav"] = {
	canonicalName = "Gavkoshaki",
	parent = "fay",
}

m["fay-kho"] = {
	canonicalName = "Khollari",
	parent = "fay",
}

m["fay-kon"] = {
	canonicalName = "Kondazi",
	parent = "fay",
}

m["fay-kzo"] = {
	canonicalName = "Old Kazeruni",
	parent = "fay",
}

m["fay-mas"] = {
	canonicalName = "Masarami",
	parent = "fay",
}

m["fay-pap"] = {
	canonicalName = "Papuni",
	parent = "fay",
}

m["fay-sam"] = {
	canonicalName = "Samghani",
	parent = "fay",
}

m["fay-shr"] = {
	canonicalName = "Shirazi",
	parent = "fay",
}

m["fay-sho"] = {
	canonicalName = "Old Shirazi",
	parent = "fay",
}

m["fay-sam"] = {
	canonicalName = "Samghani",
	parent = "fay",
}

m["fay-kar"] = {
	canonicalName = "Khargi",
	parent = "fay",
}

m["fay-sor"] = {
	canonicalName = "Sorkhi",
	parent = "fay",
}

-- Talysh lects

m["tly-cen"] = {
	canonicalName = "Central Talysh",
	parent = "tly",
}

m["tly-asa"] = {
	canonicalName = "Asalemi",
	parent = "tly-cen",
}

m["tly-kar"] = {
	canonicalName = "Karganrudi",
	parent = "tly-cen",
}

m["tly-tul"] = {
	canonicalName = "Tularudi",
	parent = "tly-cen",
}

m["tly-tal"] = {
	canonicalName = "Taleshdulabi",
	parent = "tly-cen",
}

m["tly-nor"] = {
	canonicalName = "Northern Talysh",
	parent = "tly",
}

m["tly-aze"] = {
	canonicalName = "Azerbaijani Talysh",
	parent = "tly-nor",
}

m["tly-anb"] = {
	canonicalName = "Anbarani",
	parent = "tly-nor",
}

m["tly-sou"] = {
	canonicalName = "Southern Talysh",
	parent = "tly",
}

m["tly-fum"] = {
	canonicalName = "Fumani",
	parent = "tly-sou",
}

m["tly-msu"] = {
	canonicalName = "Masulei",
	parent = "tly-sou",
}

m["tly-msa"] = {
	canonicalName = "Masali",
	parent = "tly-sou",
}

m["tly-san"] = {
	canonicalName = "Shandarmani",
	parent = "tly-sou",
}

-- Tafreshi lects

m["xme-amo"] = {
	canonicalName = "Amorehi",
	parent = "xme-taf",
}

m["xme-ast"] = {
	canonicalName = "Ashtiani",
	parent = "xme-taf",
	wikipedia_article = "Ashtiani language",
	wikidata_item = "Q3436590",
}
m["atn"] = m["xme-ast"]

m["xme-bor"] = {
	canonicalName = "Borujerdi",
	parent = "xme-taf",
}

m["xme-ham"] = {
	canonicalName = "Hamadani",
	parent = "xme-taf",
	wikidata_item = "Q6302426",
}

m["xme-kah"] = {
	canonicalName = "Kahaki",
	parent = "xme-taf",
}

m["xme-vaf"] = {
	canonicalName = "Vafsi",
	parent = "xme-taf",
	wikidata_item = "Q32611",
}
m["vaf"] = m["xme-vaf"]

-- Kermanic lects

m["xme-xun"] = {
	canonicalName = "Khunsari",
	parent = "xme-ker",
	wikipedia_article = "Khunsari language",
	wikidata_item = "Q6403030",
}
m["kfm"] = m["xme-xun"]

m["xme-mah"] = {
	canonicalName = "Mahallati",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-von"] = {
	canonicalName = "Vonishuni",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-bdr"] = {
	canonicalName = "Badrudi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-del"] = {
	canonicalName = "Delijani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-kas"] = {
	canonicalName = "Kashani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-kes"] = {
	canonicalName = "Kesehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-mey"] = {
	canonicalName = "Meymehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-nat"] = {
	canonicalName = "Natanzi",
	parent = "xme-ker",
	wikipedia_article = "Natanzi language",
	wikidata_item = "Q6968399",
}
m["ntz"] = m["xme-nat"]

m["xme-abz"] = {
	canonicalName = "Abuzeydabadi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-aby"] = {
	canonicalName = "Abyanehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-far"] = {
	canonicalName = "Farizandi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-jow"] = {
	canonicalName = "Jowshaqani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-nas"] = {
	canonicalName = "Nashalji",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-qoh"] = {
	canonicalName = "Qohrudi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-yar"] = {
	canonicalName = "Yarandi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-soi"] = {
	canonicalName = "Soi",
	aliases = {"Sohi"},
	parent = "xme-ker",
	wikipedia_article = "Soi language",
	wikidata_item = "Q7930463",
}
m["soj"] = m["xme-soi"]

m["xme-tar"] = {
	canonicalName = "Tari",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-gaz"] = {
	canonicalName = "Gazi",
	parent = "xme-ker",
	wikipedia_article = "Gazi language",
	wikidata_item = "Q5529130",
}
m["gzi"] = m["xme-gaz"]

m["xme-sed"] = {
	canonicalName = "Sedehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-ard"] = {
	canonicalName = "Ardestani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-zef"] = {
	canonicalName = "Zefrehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-isf"] = {
	canonicalName = "Isfahani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-kaf"] = {
	canonicalName = "Kafroni",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-vrz"] = {
	canonicalName = "Varzenehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-xur"] = {
	canonicalName = "Khuri",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-nay"] = {
	canonicalName = "Nayini",
	parent = "xme-ker",
	wikipedia_article = "Nayini language",
	wikidata_item = "Q6983146",
}
m["nyq"] = m["xme-nay"]

m["xme-ana"] = {
	canonicalName = "Anaraki",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-dar"] = {
	canonicalName = "Zoroastrian Dari",
	aliases = {"Behdināni", "Gabri", "Gavrŭni", "Gabrōni"},
	parent = "xme-ker",
	wikipedia_article = "Zoroastrian Dari language",
	wikidata_item = "Q32389",
}
m["gbz"] = m["xme-dar"]

m["xme-krm"] = {
	canonicalName = "Kermani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-yaz"] = {
	canonicalName = "Yazdi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-bid"] = {
	canonicalName = "Bidhandi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-bij"] = {
	canonicalName = "Bijagani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-cim"] = {
	canonicalName = "Chimehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-han"] = {
	canonicalName = "Hanjani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-kom"] = {
	canonicalName = "Komjani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-nar"] = {
	canonicalName = "Naraqi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-nus"] = {
	canonicalName = "Nushabadi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-qal"] = {
	canonicalName = "Qalhari",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-trh"] = {
	canonicalName = "Tarehi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-val"] = {
	canonicalName = "Valujerdi",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-var"] = {
	canonicalName = "Varani",
	parent = "xme-ker",
}

m["xme-zor"] = {
	canonicalName = "Zori",
	parent = "xme-ker",
}

-- Ramandi lects

m["tks-ebr"] = {
	canonicalName = "Ebrahimabadi",
	parent = "tks",
}

m["tks-sag"] = {
	canonicalName = "Sagzabadi",
	parent = "tks",
}

m["tks-esf"] = {
	canonicalName = "Esfarvarini",
	parent = "tks",
}

m["tks-tak"] = {
	canonicalName = "Takestani",
	parent = "tks",
}

m["tks-cal"] = {
	canonicalName = "Chali",
	parent = "tks",
}

m["tks-dan"] = {
	canonicalName = "Danesfani",
	parent = "tks",
}

m["tks-xia"] = {
	canonicalName = "Khiaraji",
	parent = "tks",
}

m["tks-xoz"] = {
	canonicalName = "Khoznini",
	parent = "tks",
}

-- Shughni dialects

m["sgh-bro"] = {
	canonicalName = "Bartangi-Oroshori",
	parent = "sgh",
}

m["sgh-bar"] = {
	canonicalName = "Bartangi",
	parent = "sgh-bro",
}

m["sgh-oro"] = {
	canonicalName = "Oroshori",
	parent = "sgh-bro",
	aliases = {"Roshorvi"},
}

m["sgh-rsx"] = {
	canonicalName = "Roshani-Khufi",
	parent = "sgh",
}

m["sgh-xuf"] = {
	canonicalName = "Khufi",
	parent = "sgh-rsx",
}

m["sgh-ros"] = {
	canonicalName = "Roshani",
	parent = "sgh-rsx",
}

m["sgh-xgb"] = {
	canonicalName = "Khughni-Bajui",
	parent = "sgh",
}

m["sgh-xug"] = {
	canonicalName = "Khughni",
	parent = "sgh-xgb",
}

m["sgh-baj"] = {
	canonicalName = "Bajui",
	parent = "sgh-xgb",
}

-- Indo-Aryan varieties

m["inc-mit"] = {
	canonicalName = "Mitanni",
	parent = "inc-pro",
	wikidata_item = "Q1986700",
}

m["awa-old"] = {
	canonicalName = "Old Awadhi",
	parent = "awa",
}

m["bra-old"] = {
	canonicalName = "Old Braj",
	parent = "bra",
}

m["gu-kat"] = {
	canonicalName = "Kathiyawadi",
	aliases = {"Kathiyawadi Gujarati", "Kathiawadi"},
	parent = "gu",
}

m["gu-lda"] = {
	canonicalName = "Lisan ud-Dawat Gujarati",
	aliases = {"Lisan ud-Dawat", "LDA"},
	parent = "gu",
}

m["hi-mum"] = {
	canonicalName = "ฮินดีแบบมุมไบ",
	aliases = {"ฮินดีแบบบอมเบย์", "Bombay Hindi", "Mumbai Hindi", "Bambai Hindi"},
	parent = "hi",
	wikidata_item = "Q3543151",
}

m["hi-mid"] = {
	canonicalName = "ฮินดีกลาง",
	aliases = {"Middle Hindi"},
	parent = "hi",
}

m["pa-old"] = {
	canonicalName = "ปัญจาบเก่า",
	aliases = {"Old Punjabi"},
	parent = "pa",
}

m["sa-bhs"] = {
	canonicalName = "Buddhist Hybrid Sanskrit",
	parent = "sa",
	wikidata_item = "Q248758",
}

m["sa-bra"] = {
	canonicalName = "Brahmanic Sanskrit",
	parent = "sa",
	wikidata_item = "Q36858",
}

m["sa-cls"] = {
	canonicalName = "สันสกฤตคลาสสิก",
	aliases = {"Classical Sanskrit"},
	parent = "sa",
	wikidata_item = "Q11059",
}

m["sa-neo"] = {
	canonicalName = "สันสกฤตใหม่",
	aliases = {"Neo-Sanskrit"},
	parent = "sa",
	wikidata_item = "Q11059",
}

m["sa-ved"] = {
	canonicalName = "สันสกฤตพระเวท",
	aliases = {"Vedic Sanskrit"},
	parent = "sa",
	wikidata_item = "Q36858",
}

m["si-med"] = {
	canonicalName = "สิงหลยุคกลาง",
	aliases = {"Medieval Sinhalese", "Medieval Sinhala"},
	parent = "si",
}

m["kok-mid"] = {
	canonicalName = "กงกณีกลาง",
	aliases = {"Middle Konkani", "Medieval Konkani"},
	parent = "kok",
}

m["kok-old"] = {
	canonicalName = "กงกณีเก่า",
	aliases = {"กงกณียุคแรก", "Old Konkani", "Early Konkani"},
	parent = "kok",
}


-- Indian subcontinent languages


-- Dhivehi varieties

m["mlk-dv"] = {
	canonicalName = "Mulaku Dhivehi",
	aliases = {"Mulaku Divehi", "Mulaku Bas"},
	parent = "dv",
}

m["hvd-dv"] = {
	canonicalName = "Huvadhu Dhivehi",
	aliases = {"Huvadhu Divehi", "Huvadhu Bas"},
	parent = "dv",
}

m["add-dv"] = {
	canonicalName = "Addu Dhivehi",
	aliases = {"Addu Divehi", "Addu Bas"},
	parent = "dv",
}

-- Dravidian varieties

m["ta-mid"] = {
	canonicalName = "ทมิฬกลาง",
	aliases = {"Middle Tamil"},
	parent = "ta",
	wikidata_item = "Q20987434",
}

-- Prakrits

m["prk-avt"] = {
	canonicalName = "อาวันตี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบอาวันตี", "Avanti", "Avanti Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["prc-prk"] = {
	canonicalName = "ปราจยา",
	aliases = {"ปรากฤตแบบปราจยา", "Pracya", "Pracya Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["bhl-prk"] = {
	canonicalName = "พาห์ลีกี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบพาห์ลีกี", "Bahliki", "Bahliki Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["dks-prk"] = {
	canonicalName = "ทากษิณาตยา",
	aliases = {"ปรากฤตแบบทากษิณาตยา", "Daksinatya", "Daksinatya Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["skr-prk"] = {
	canonicalName = "ศาการี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบศาการี", "Sakari", "Sakari Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["cnd-prk"] = {
	canonicalName = "จาณฑาลี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบจาณฑาลี", "Candali", "Candali Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["sbr-prk"] = {
	canonicalName = "ศาพรี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบศาพรี", "Sabari", "Sabari Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["abh-prk"] = {
	canonicalName = "อาภีรี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบอาภีรี", "Abhiri", "Abhiri Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["drm-prk"] = {
	canonicalName = "ทรามิลี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบทรามิลี", "Dramili", "Dramili Prakrit"},
	parent = "sa",
}

m["odr-prk"] = {
	canonicalName = "โอฑรี",
	aliases = {"ปรากฤตแบบโอฑรี", "Odri", "Odri Prakrit"},
	parent = "sa",
}


-- Italian, Latin and other Italic varieties

m["it-oit"] = {
	canonicalName = "อิตาลีเก่า",
	aliases = {"Old Italian"},
	parent = "it",
	wikidata_item = "Q652",
}
m["roa-oit"] = m["it-oit"]

m["it-CH"] = {
	canonicalName = "Switzerland Italian",
	parent = "it",
	wikidata_item = "Q672147",	
}
m["Swiss Italian"] = m["it-CH"]
m["Switzerland Italian"] = m["it-CH"]

-- Latin varieties by period

m["la-lat"] = {
	canonicalName = "ละตินยุคปลาย",
	aliases = {"Late Latin"},
	parent = "la",
	wikidata_item = "Q1503113",
}
m["Late Latin"] = m["la-lat"]
m["LL."] = m["la-lat"]
m["LL"] = m["la-lat"]

m["la-vul"] = {
	canonicalName = "ละตินสามัญชน",
	aliases = {"Vulgar Latin"},
	parent = "la",
	wikidata_item = "Q37560",
}
m["Vulgar Latin"] = m["la-vul"]
m["VL."] = m["la-vul"]

m["la-med"] = {
	canonicalName = "ละตินยุคกลาง",
	aliases = {"Medieval Latin"},
	parent = "la",
	wikidata_item = "Q1163234",
}
m["Medieval Latin"] = m["la-med"]
m["ML."] = m["la-med"]
m["ML"] = m["la-med"]

m["la-ecc"] = {
	canonicalName = "ละตินคริสตจักร",
	aliases = {"Ecclesiastical Latin", "Church Latin"},
	parent = "la",
	wikidata_item = "Q1247932",
}
m["Ecclesiastical Latin"] = m["la-ecc"]
m["EL."] = m["la-ecc"]

m["la-ren"] = {
	canonicalName = "ละตินยุคเรอแนซ็องส์",
	aliases = {"Renaissance Latin"},
	parent = "la",
	wikidata_item = "Q499083",
}
m["Renaissance Latin"] = m["la-ren"]
m["RL."] = m["la-ren"]

m["la-new"] = {
	canonicalName = "ละตินใหม่",
	aliases = {"New Latin", "Modern Latin"},
	parent = "la",
	wikidata_item = "Q1248221",
}
m["New Latin"] = m["la-new"]
m["NL."] = m["la-new"]

-- other Italic lects

m["osc-luc"] = {
	canonicalName = "Lucanian",
	parent = "osc",
}

m["osc-sam"] = {
	canonicalName = "Samnite",
	parent = "osc",
}

m["xum-her"] = {
	canonicalName = "Hernician",
	parent = "xum",
}


-- Malay and related varieties

m["ms-old"] = {
	canonicalName = "มาเลย์เก่า",
	aliases = {"Old Malay"},
	parent = "ms",
}

m["ms-cla"] = {
	canonicalName = "มาเลย์คลาสสิก",
	aliases = {"Classical Malay"},
	parent = "ms",
}

m["pse-bsm"] = {
	canonicalName = "Besemah",
	parent = "pse",
}

m["bew-kot"] = {
	canonicalName = "Betawi Kota",
	parent = "bew",
}

m["bew-ora"] = {
	canonicalName = "Betawi Ora",
	parent = "bew",
}

m["bew-udi"] = {
	canonicalName = "Betawi Udik",
	parent = "bew",
}


-- Mongolic lects

m["xng-ear"] = {
	canonicalName = "Early Middle Mongolian",
	parent = "xng",
}

m["xng-lat"] = {
	canonicalName = "Late Middle Mongolian",
	parent = "xng",
}

m["mn-kha"] = {
	canonicalName = "Khalkha Mongolian",
	aliases = {"Khalkha"},
	parent = "mn",
	wikidata_item = "Q6399808",
}

m["mn-ord"] = {
	canonicalName = "Ordos Mongolian",
	aliases = {"Ordos"},
	parent = "mn",
	wikidata_item = "Q716904",
}

m["mn-cha"] = {
	canonicalName = "Chakhar Mongolian",
	aliases = {"Chakhar"},
	parent = "mn",
	wikidata_item = "Q907425",
}

m["mn-khr"] = {
	canonicalName = "Khorchin Mongolian",
	aliases = {"Khorchin"},
	parent = "mn",
	wikidata_item = "Q3196210",
}

m["mjg-huz"] = {
	canonicalName = "Mongghul",
	aliases = {"Huzhu Monguor"},
	parent = "mjg",
	wikidata_item = "Q34214",
}

m["mjg-min"] = {
	canonicalName = "Mangghuer",
	aliases = {"Minhe Monguor"},
	parent = "mjg",
	wikidata_item = "Q34214",
}

-- Japanese varieties

m["ja-mid"] = {
	canonicalName = "Middle Japanese",
	parent = "ojp",
	wikidata_item = "Q6841474",
}

m["ja-mid-ear"] = {
	canonicalName = "Early Middle Japanese",
	parent = "ja-mid",
	wikidata_item = "Q182695",
}

m["ja-mid-lat"] = {
	canonicalName = "Late Middle Japanese",
	parent = "ja-mid",
	wikidata_item = "Q1816184",
}

m["ja-ear"] = {
	canonicalName = "Early Modern Japanese",
	parent = "ja",
	wikidata_item = "Q5326692",
}

-- Kartvelian varieties


m["ka-mid"] = {
	canonicalName = "Middle Georgian",
	parent = "ka",
}

-- Korean varieties

m["ko-ear"] = {
	canonicalName = "Early Modern Korean",
	parent = "ko",
	wikidata_item = "Q756014",
}

m["okm-ear"] = {
  canonicalName = "Early Middle Korean",
	parent = "okm",
}

-- Occitan varieties

m["oc-auv"] = {
	canonicalName = "Auvergnat",
	aliases = {"Auvernhat", "Auvergnese"},
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q35359",
}

m["oc-gas"] = {
	canonicalName = "Gascon",
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q35735",
}

-- standardized dialect of Gascon
m["oc-ara"] = {
	canonicalName = "Aranese",
	parent = "oc-gas",
	wikidata_item = "Q10196",
}

m["oc-lan"] = {
	canonicalName = "Languedocien",
	aliases = {"Lengadocian"},
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q942602",
}

m["oc-lim"] = {
	canonicalName = "Limousin",
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q427614",
}

m["oc-pro"] = {
	canonicalName = "Provençal",
	aliases = {"Provencal"},
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q241243",
}

m["prv"] = m["oc-pro"]

m["oc-viv"] = {
	canonicalName = "Vivaro-Alpine",
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q1649613",
}

m["oc-jud"] = {
	canonicalName = "Shuadit",
	aliases = {
		"Chouhadite", "Chouhadit", "Chouadite", "Chouadit", "Shuhadit",
		"Judeo-Occitan", "Judæo-Occitan", "Judaeo-Occitan",
		"Judeo-Provençal", "Judæo-Provençal", "Judaeo-Provençal",
		"Judeo-Provencal", "Judaeo-Provencal",
		"Judeo-Comtadin", "Judæo-Comtadin", "Judaeo-Comtadin",
	},
	parent = "oc",
	wikidata_item = "Q56472",
}

-- Phillipine varieties

m["tl-old"] = {
	canonicalName = "ตากาล็อกเก่า",
	aliases = {"Old Tagalog"},
	parent = "tl",
	wikidata_item = "Q12967437",
}

m["tl-cls"] = {
	canonicalName = "ตากาล็อกคลาสสิก",
	aliases = {"Classical Tagalog"},
	parent = "tl",
}


-- Pre-Roman substrates

m["qfa-sub-ibe"] = {
	canonicalName = "a pre-Roman substrate of Iberia",
	parent = "qfa-sub",
	wikidata_item = "Q530799",
}

m["qfa-sub-bal"] = {
	canonicalName = "a pre-Roman substrate of the Balkans",
	parent = "qfa-sub",
}

-- Sardinian varieties

m["sc-src"] = {
	canonicalName = "Logudorese",
	aliases = {"Logudorese Sardinian"},
	parent = "sc",
	wikidata_item = "Q777974",
}

m["sc-nuo"] = {
	canonicalName = "Nuorese",
	aliases = {"Nuorese Sardinian"},
	parent = "sc-src",
}

m["sc-sro"] = {
	canonicalName = "Campidanese",
	aliases = {"Campidanese Sardinian"},
	parent = "sc",
	wikidata_item = "Q35348",
}

-- Rwanda-Rundi varieties

m["rw-kin"] = {
	canonicalName = "Kinyarwanda",
	aliases = {"Rwanda"},
	parent = "rw",
	wikidata_item = "Q33573",
}

m["rw-run"] = {
	canonicalName = "Kirundi",
	aliases = {"Rundi"},
	parent = "rw",
	wikidata_item = "Q33583",
}

-- Slavic varieties

m["cs-ear"] = {
	canonicalName = "Early Modern Czech",
	parent = "cs",
}

m["zle-oru"] = {
	canonicalName = "รัสเซียเก่า",
	aliases = {"Old Russian"},
	parent = "orv",
	wikidata_item = "Q35228",
}

m["zle-obe"] = {
	canonicalName = "เบลารุสเก่า",
	aliases = {"Old Belarusian"},
	parent = "orv",
	wikidata_item = "Q13211",
}

m["zle-ouk"] = {
	canonicalName = "ยูเครนเก่า",
	aliases = {"Old Ukrainian"},
	parent = "orv",
	wikidata_item = "Q13211",
}

---- Serbo-Croatian varieties

m["sh-cha"] = {
	canonicalName = "Chakavian Serbo-Croatian",
	aliases = {"Čakavian"},
	parent = "sh",
	wikidata_item = "Q337565",
}
m["ckm"] = m["sh-cha"] -- ISO 639-3 code

m["sh-kaj"] = {
	canonicalName = "Kajkavian Serbo-Croatian",
	parent = "sh",
	wikidata_item = "Q838165",
}
m["kjv"] = m["sh-kaj"] -- ISO 639-3 code

m["sh-tor"] = { -- Linguist code srp-tor
	canonicalName = "Torlakian Serbo-Croatian",
	aliases = {"Torlak"},
	parent = "sh",
	wikidata_item = "Q1078803",
}

-- Turkic lects

m["trk-cmn"] = {
	canonicalName = "Common Turkic",
	parent = "trk-pro",
	wikidata_item = "Q1126028",
}

m["trk-ogz-pro"] = {
	canonicalName = "Proto-Oghuz",
	aliases = {"Southwestern Common Turkic"},
	parent = "trk-pro",
	ancestors = {"trk-pro"},
	wikidata_item = "Q494600",
}

m["otk-kir"] = {
	canonicalName = "Old Kirghiz",
	parent = "otk",
	wikidata_item = "Q83142",
}

m["klj-arg"] = {
	canonicalName = "Arghu",
	parent = "klj",
	wikidata_item = "Q33455",
}

m["qwm-arm"] = {
  canonicalName = "Armeno-Kipchak",
	parent = "qwm",
	wikidata_item = "Q2027503",
}

m["qwm-mam"] = {
  canonicalName = "Mamluk-Kipchak",
	parent = "qwm",
	wikidata_item = "Q4279942",
}

m["az-cls"] = {
  canonicalName = "Classical Azerbaijani",
  aliases = {"Classical Azeri"},
	parent = "az",
}

-- Other lects

m["alv-kro"] = {
	canonicalName = "Kromanti",
	parent = "crp",
	wikidata_item = "Q1093206",
}

m["bat-pro"] = {
	canonicalName = "Proto-Baltic",
	parent = "ine-bsl-pro",
	wikidata_item = "Q1703347",
}

m["es-lun"] = {
	canonicalName = "Lunfardo",
	parent = "es",
	wikidata_item = "Q1401612",
}
m["Lunfardo"] = m["es-lun"]

m["fiu-pro"] = {
	canonicalName = "Proto-Finno-Ugric",
	parent = "urj-pro",
	wikidata_item = "Q79890",
}

m["gem-sue"] = {
	canonicalName = "Suevic",
	aliases = {"Suebian"},
	parent = "gmw",
	wikidata_item = "Q155085",
}

m["mkh-okm-A"] = {
	canonicalName = "เขมรเก่ายุคอังกอร์",
	aliases = {"Angkorian Old Khmer"},
	parent = "mkh-okm",
	wikipedia_article = "Khmer language#Historical periods",
	wikidata_item = "Q9205",
}

m["mkh-okm-P"] = {
	canonicalName = "เขมรเก่ายุคก่อนอังกอร์",
	aliases = {"Pre-Angkorian Old Khmer"},
	parent = "mkh-okm",
	wikipedia_article = "Khmer language#Historical periods",
	wikidata_item = "Q9205",
}

m["mul-tax"] = {
	canonicalName = "taxonomic name",
	parent= "mul",
}
m["Tax."] = m["mul-tax"]

m["qfa-pyg"] = {
	canonicalName = "a substrate language originally spoken by the Pygmies",
	parent = "qfa-sub",
	wikipedia_article = "Classification of Pygmy languages#Original Pygmy language(s)",
}
m["pygmy"] = m["qfa-pyg"]

m["tai-shz"] = {
	canonicalName = "Shangsi Zhuang",
	parent = "za",
	wikidata_item = "Q13216",
}

m["tbq-pro"] = {
	canonicalName = "ทิเบโต-เบอร์มันดั้งเดิม",
	aliases = {"ทิเบต-พม่าดั้งเดิม", "Proto-Tibeto-Burman"},
	parent = "sit-pro",
	wikidata_item = "Q7251864",
}

m["und-idn"] = {
	canonicalName = "Idiom Neutral",
	parent = "und", -- or "vo"
	wikipedia_article = "Idiom Neutral",
	wikidata_item = "Q35847",
}

m["und-tdl"] = {
	canonicalName = "Turduli",
	parent = "und",
	wikipedia_article = "Turduli",
}

m["und-tdt"] = {
	canonicalName = "Turdetani",
	parent = "und",
	wikipedia_article = "Turdetani",
}

m["und-xbi"] = {
	canonicalName = "Xianbei",
	parent = "und",
	wikipedia_article = "Xianbei",
}

m["und-xnu"] = {
	canonicalName = "Xiongnu",
	parent = "und",
	wikipedia_article = "Xiongnu",
}

m["urj-fpr-pro"] = {
	canonicalName = "Proto-Finno-Permic",
	parent = "urj-pro",
}

m["woy"] = {
	canonicalName = "Weyto",
	parent = "und",
	wikidata_item = "Q3915918",
}


return m