มอดูล:headword/data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
local data = {}

data.invariable = {
	"cmavo",
	"cmene",
	"fu'ivla",
	"gismu",
	"ฮั้นถื่อ", --Han tu
	"ฮั่นจื้อ", --hanzi
	"ฮันจา", --hanja
	"ยฺหวืดเพ็ง", --jyutping
	"คันจิ", --kanji
	"lujvo",
	"phrasebook",
	"พินอิน", --pinyin
	"rafsi",
	"romaji",
}

data.lemmas = {
	"คำย่อ", --abbreviations
	"acronyms",
	"คำคุณศัพท์", --adjectives
	"adnominals",
	"adpositions",
	"คำกริยาวิเศษณ์", --adverbs
	"affixes",
	"ambipositions",
	"คำนำหน้านาม", --articles
	"circumfixes",
	"circumpositions",
	"คำลักษณนาม", --classifiers
	"cmavo",
	"cmavo clusters",
	"cmene",
	"combining forms",
	"คำสันธาน", --conjunctions
	"คำลักษณนาม", --counters = classifiers
	"คำบ่งชี้", --determiners
	"diacritical marks",
	"equative adjectives",
	"fu'ivla",
	"gismu",
	"อักษรจีน", --Han characters
	"ฮั้นถื่อ", --Han tu
	"ฮั่นจื้อ", --hanzi
	"ฮันจา", --hanja
	"สำนวน", --idioms
	"อาคม", --infixes
	"interfixes",
	"อักษรย่อ", --initialisms
	"คำอุทาน", --interjections
	"คันจิ", --kanji
	"ตัวอักษร", --letters
	"ตัวอักษรควบ", --ligatures
	"lujvo",
	"หน่วยคำ", --morphemes
	"non-constituents",
	"คำนาม", --nouns
	"จำนวน", --numbers
	"ตัวเลข", --numeral symbols
	"เลข", --numerals
	"คำอนุภาค", --particles
	"วลี", --phrases
	"คำปัจฉิมบท", --postpositions
	"postpositional phrases",
	"predicatives",
	"อุปสรรค", --prefixes
	"คำบุพบท", --prepositions
	"prepositional phrases",
	"preverbs",
	"pronominal adverbs",
	"คำสรรพนาม", --pronouns
	"สุภาษิต", --proverbs
	"คำวิสามานยนาม", --proper nouns
	"เครื่องหมายวรรคตอน", --punctuation marks
	"relatives",
	"ราก", --roots
	"stems",
	"ปัจจัย", --suffixes
	"พยางค์", --syllables
	"สัญลักษณ์", --symbols
	"คำกริยา", --verbs
}

data.nonlemmas = {
	"active participles",
	"adjectival participles",
	"รูปผันคำคุณศัพท์", --adjective forms
	"รูปผันคำคุณศัพท์ขั้นกว่า", --adjective comparative forms -- TODO: replace with "comparative adjectives" or "comparative adjective forms", depending on which one the word is
	"adjective feminine forms",
	"รูปผันคำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบ", --adjective equative forms
	"รูปผันคำคุณศัพท์พหูพจน์", --adjective plural forms
	"รูปผันคำคุณศัพท์ขั้นสุด", --adjective superlative forms -- TODO: replace with "superlative adjectives" or "superlative adjective forms", depending on which one the word is
	"รูปผันคำกริยาวิเศษณ์", --adverb forms
	"รูปผันคำกริยาวิเศษณ์ขั้นกว่า", --adverb comparative forms -- TODO: replace with "comparative adverbs" or "comparative adverb forms", depending on which one the word is
	"รูปผันคำกริยาวิเศษณ์ขั้นสุด", --adverb superlative forms -- TODO: replace with "superlative adverbs" or "superlative adverb forms", depending on which one the word is
	"adverbial participles",
	"agent participles",
	"รูปผันคำนำหน้านาม", --article forms
	"circumfix forms",
	"combined forms",
	"comparative adjective forms",
	"คำคุณศัพท์ขั้นกว่า", --comparative adjectives
	"comparative adverb forms",
	"คำกริยาวิเศษณ์ขั้นกว่า", --comparative adverbs
	"contractions",
	"converbs",
	"รูปผันคำบ่งชี้ขั้นกว่า", --determiner comparative forms
	"รูปผันคำบ่งชี้", --determiner forms
	"รูปผันคำบ่งชี้ขั้นสุด", --determiner superlative forms
	"diminutive nouns",
	"future participles",
	"gerunds",
	"infinitive forms",
	"infinitives",
	"รูปผันคำอุทาน", --interjection forms
	"ยฺหวืดเพ็ง", --jyutping
	"kanji readings",
	"misspellings",
	"negative participles",
	"nominal participles",
	"noun case forms",
	"รูปผันคำนามทวิพจน์", --noun dual forms
	"รูปผันคำนาม", --noun forms
	"รูปผันคำนามพหูพจน์", --noun plural forms
	"noun possessive forms",
	"noun singulative forms",
	"รูปผันเลข", --numeral forms
	"participles",
	"participle forms",
	"รูปผันคำอนุภาค", --particle forms
	"passive participles",
	"past active participles",
	"รูปผันอดีตกาลสมบูรณ์", --past participles
	--"รูปผันอดีตกาลสมบูรณ์", --past participle forms
	"past passive participles",
	"perfect active participles",
	"perfect participles",
	"perfect passive participles",
	"พินอิน", --pinyin
	"พหูพจน์", --plurals
	"รูปผันคำปัจฉิมบท", --postposition forms
	"รูปผันอุปสรรค", --prefix forms
	"preposition contractions",
	"รูปผันคำบุพบท", --preposition forms
	"prepositional pronouns",
	"present active participles",
	"รูปผันปัจจุบันกาลสมบูรณ์", --present participles
	"present passive participles",
	"รูปผันคำสรรพนาม", --pronoun forms
	"pronoun possessive forms",
	"รูปผันคำวิสามานยนาม", --proper noun forms
	"รูปผันคำวิสามานยนามพหูพจน์", --proper noun plural forms
	"rafsi",
	"การถอดเป็นอักษรโรมัน", --romanizations
        "root forms",
	"singulatives",
	"รูปผันปัจจัย", --suffix forms
	"superlative adjective forms",
	"คำคุณศัพท์ขั้นสุด", --superlative adjectives
	"superlative adverb forms",
	"คำกริยาวิเศษณ์ขั้นสุด", --superlative adverbs
	"รูปผันคำกริยา", --verb forms
	"verbal nouns",
}

data.notranslit = {
	"ams",
	"az",
	"bbc",
	"bug",
	"cia",
	"cjm",
	"cmn",
	"hak",
	--"ja",
	"kzg",
	"lad",
	"lzh",
	"ms",
	"mul",
	"mvi",
	"nan",
	"oj",
	"okn",
	"pi",
	"ro",
	"ryn",
	"rys",
	"ryu",
	"sh",
	"tgt",
	"th",
	"tkn",
	"tly",
	"und",
	--"vi",
	"xug",
	"yue",
	"yoi",
	"yox",
	"za",
	"zh",
}

-- เพิ่มเอง
data.forcetranslit = {
	"eo",
	"vi",
}

-- Script codes for which a script-tagged display title will be added.	
data.toBeTagged = {
	"Ahom",
	--"Arab",
	"Avst",
	"Bali",
	"Cham",
	"Copt",
	"Kali",
	"Hani",
	"Hebr",
	"Lana",
	"Linb",
	"Mand",
	"Mong",
	"polytonic",
	"Rjng",
	"Samr",
	"Sund",
	"Sylo",
	"Tang",
	"Tavt",
	"Xsux",
}

for key, list in pairs(data) do
	data[key] = require("Module:utils").list_to_set(list)
end

return data