มอดูล:translit-redirect/data

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
return {
	["jv"] = {
		["Java"] = {
			["module"] = "Java-translit",
		},
		["Latn"] = {
		},
	},
	["khb"] = {
		["Talu"] = {
			["module"] = "Talu-translit",
		},
		["Lana"] = {
			["module"] = "Lana-translit",
		},
	},
	["kkh"] = {
		["Lana"] = {
			["module"] = "Lana-translit",
		},
		["Thai"] = {
		},
	},
	["mkh-mkm"] = {
		["Khmr"] = {
			["module"] = "Khmr-translit",
		},
		["Latinx"] = {
		},
	},
	["mkh-okm"] = {
		["Khmr"] = {
			["module"] = "Khmr-translit",
		},
		["Latinx"] = {
		},
	},
	["new"] = {
		["Deva"] = {
			["module"] = "Deva-translit",
		},
		["Newa"] = {
			["module"] = "Newa-translit",
		},
	},
	["nod"] = {
		["Lana"] = {
			["module"] = "Lana-translit",
		},
		["Thai"] = {
		},
	},
	["pi"] = {
		["Thai"] = {
		},
		["Brah"] = {
			["module"] = "Brah-translit",
		},
		["Deva"] = {
			["module"] = "Deva-translit",
		},
		["Beng"] = {
			["module"] = "Beng-translit",
		},
		["Sinh"] = {
			["module"] = "Sinh-translit",
		},
		["Mymr"] = {
			["module"] = "Mymr-translit",
		},
		["Lana"] = {
			["module"] = "Lana-translit",
		},
		["Laoo"] = {
			["module"] = "Laoo-translit",
		},
		["Khmr"] = {
			["module"] = "Khmr-translit",
		},
		["Latn"] = {
		},
	},
	["pa"] = {
		["debug_mode"] = true,
		["Guru"] = {
			["module"] = "Guru-translit",
		},
		["pa-Arab"] = {
			["module"] = "pa-Arab-translit",
		},
	},
	["sa"] = {
		["Deva"] = {
			["module"] = "Deva-translit",
		},
		["Beng"] = {
			["module"] = "Beng-translit",
		},
		["Brah"] = {
			["module"] = "Brah-translit",
		},
		["Gran"] = {
			--["module"] = "Gran-translit",
		},
		["Gujr"] = {
			["module"] = "Gujr-translit",
		},
		["Guru"] = {
			["module"] = "Guru-translit",
		},
		["Gujr"] = {
			["module"] = "Gujr-translit",
		},
		["Khar"] = {
			["module"] = "Khar-translit",
		},
		["Khmr"] = {
			["module"] = "Khmr-translit",
		},
		["Knda"] = {
			["module"] = "Knda-translit",
		},
		["Lana"] = {
			["module"] = "Lana-translit",
		},
		["Laoo"] = {
			["module"] = "Laoo-translit",
		},
		["Mlym"] = {
			["module"] = "Mlym-translit",
		},
		["Orya"] = {
			["module"] = "Orya-translit",
		},
		["Shrd"] = {
			--["module"] = "Shrd-translit",
		},
		["Sinh"] = {
			["module"] = "Sinh-translit",
		},
		["Taml"] = {
			["module"] = "Taml-translit",
		},
		["Telu"] = {
			["module"] = "Telu-translit",
		},
		["Thai"] = {
		},
		["Tibt"] = {
			["module"] = "Tibt-translit",
		},
	},
}