ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาไทใหญ่

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาไทใหญ่ ใช้อักษรพม่าในชุดอักษรสำหรับภาษาไทใหญ่ การถอดอักษรภาษาไทใหญ่ควบคุมโดย มอดูล:shn-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

ၵ = ก ၶ = ข ၷ = ค ꧠ = ฆ င = ง
ၸ = จ ꧡ = ฉ ၹ = ซ ꧢ = ฌ ၺ = ญ
ꩦ = ฏ ꩧ = ฐ ꩨ = ฑ ꩩ = ฒ ꧣ = ณ
တ = ต ထ = ถ ၻ = ท ꩪ = ธ ၼ = น
ပ = ป ၽ = ผ ၾ = ฝ ၿ = พ ꧤ = ภ
မ = ม ယ = ย ရ = ร လ = ล ဝ = ว
ႀ = ศ သ = ส ႁ = ห ꩮ = ฬ ဢ = อ
် = – ျ = –ฺย ြ = –ฺร ွ = –อ̂ ႂ = –ฺว ႆ = –ย/ไ–
ႃ/ၢ = –า ိ = –ิ ီ = –ี ု = –ุ ူ = –ู
ေ/ဵ = เ– ႄ/ႅ = แ– ႂ် = ใ– -
ႇ = –่ ႈ = –้ း = –๊ ႉ = –๋ ႊ = –๎ -
႐ = 0 ႑ = 1 ႒ = 2 ႓ = 3 ႔ = 4
႕ = 5 ႖ = 6 ႗ = 7 ႘ = 8 ႙ = 9