วิธีใช้:การโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่น

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคนหลีกเลี่ยงความยุ่งยากเมื่อสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่น โดยแนะนำวิธีทำความเข้าใจกับพฤติกรรมที่พบบ่อยและวิธีประพฤติตนอย่างมีเหตุผลเวลาตอบกลับ หน้านี้รวบรวมหลักการทั่วไปที่อาจมีประโยชน์แก่ผู้ที่จำหลักการเหล่านั้นไว้ โดยเฉพาะในวิกิพจนานุกรมภาษาไทย แต่หน้านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นนโยบาย

อย่าสันนิษฐานว่าประสงค์ร้าย
ผู้อื่นไม่ได้จ้องโจมตีคุณหรือวิกิพจนานุกรม พฤติกรรมที่ดูเป็นการทำลายส่วนใหญ่มาจากคนที่ไม่เห็นใจ ไม่เข้าใจ หรือไม่ได้คิด ผู้ที่ไม่สนใจควรถูกบล็อกจะได้ไม่สร้างความเสียหาย ส่วนผู้ที่ไม่เข้าใจควรได้รับการอธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจ และความเสียหายโดยอุบัติเหตุควรได้รับการทำกลับสู่สภาพเดิม

ผู้มาใหม่

จงรับคำแนะนำ
วิกิพจนานุกรมมีสัญนิยมหลายอย่างที่มองเห็นได้ไม่ง่ายถ้าไม่ได้เขียนไว้ สัญนิยมส่วนใหญ่มีไว้เพราะเหตุผลดีหลายประการ และการไม่สนใจสัญนิยมเหล่านั้นคือการเสียเวลาสำหรับผู้ที่เลือกที่จะเก็บกวาดเพราะคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณอ่านวิกิพจนานุกรม:คำอธิบายการวางผังหน่วยข้อมูลและเกณฑ์สำหรับการเพิ่มเข้าแบบผ่าน ๆ ตาก่อนมีปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้หลายคนที่นี่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่จริง ๆ ดังนั้นถ้ามีสิ่งใดที่เขาทำแล้วคุณไม่เข้าใจ คุณถามได้เลย ไม่มีปัญหา
อย่าระเบิดอารมณ์ออกมา
ผู้แก้ไขที่นี่โดยมากเน้นเฉพาะการสร้างพจนานุกรม เขามักสนทนาด้วยถ้อยคำที่กะทัดรัด เปลี่ยนอะไรที่ดูน่าสงสัยแม้แต่น้อยนิดให้กลับสู่สภาพเดิม และคาดหวังให้คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับวิกิพจนานุกรมเหมือนที่เขารู้ คุณเพียงแค่ต้องใจเย็นและบอกให้เขาหรือผู้อื่นให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณเวลาคุณไม่แน่ใจว่าเขาหมายความว่าอะไรหรือประพฤติตนแบบแปลก ๆ ทำไม การตะโกนใส่เขาหรือเปลี่ยนสิ่งที่เขาแก้ไขไว้กลับสู่สภาพเดิมเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพพอ ๆ กับการที่คุณรู้สึกว่าการกระทำของเขาเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ

ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์

จงให้ความช่วยเหลือ
วิกิพจนานุกรมไม่ได้เป็นที่ที่คนเข้าร่วมง่ายที่สุดในโลก และคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าใจอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมเลย คุณใช้เวลานิดเดียวในการเขียนข้อความสั้น ๆ ไว้เพื่ออธิบายว่าคุณแก้ไขแบบนั้นทำไมถึงแม้ว่าข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบความย่อการแก้ไขที่เขียนขยายความเพิ่มเล็กน้อยก็ตาม ถ้าผู้ใช้ไม่เข้าใจ คุณอย่าตะโกนใส่เขา คุณต้องอธิบายปัญหาให้เขา
อย่าระเบิดอารมณ์ออกมา
อย่าให้ผู้ใช้คนอื่นเสียเวลาคุณ ถ้าเขาไม่รับหรือเข้าใจข้อความของคุณ คุณต้องแนะนำให้เขาไปหาโต๊ะบริการข้อมูลหรือที่ประชุมสาธารณะที่คล้ายกัน โดยทั่วไปแล้วการบล็อกผู้ใช้ที่เพียงแค่ทำให้คุณรำคาญหรือโกรธเท่านั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะว่าเขาจะกลับมาร้องทุกข์มากขึ้นอีก ถ้ามีผู้แก้ไขคนอื่นทำให้คุณโกรธ กรุณาอย่าตะโกนใส่เขา คุณต้องออกห่างจากการสนทนาสักชั่วครู่และใคร่ครวญอย่างละเอียด แล้วค่อยกลับไปพยายามแก้ปัญหา

การแก้ไข

จงปรับปรุงวิกิพจนานุกรมเสมอ
การแก้ไขทุกครั้งควรเป็นการปรับปรุงให้เป็นพจนานุกรมที่มีหลายภาษาและเป็นกลาง การแก้ไขเพื่อเพียงที่จะเผยแพร่ความคิดต่าง ๆ ของคุณหรือพิสูจน์การให้เหตุผลต่าง ๆ ของคุณเท่านั้นเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของวิกิพจนานุกรมและเสียเวลาผู้แก้ไขคนอื่น
จงนึกถึงผู้อื่น
ต้องจำไว้ว่าทุกส่วนเล็ก ๆ ของวิกิพจนานุกรมที่มีอยู่คือสิ่งที่มาจากความพยายามของคนคนหนึ่ง อย่าทำให้ความพยายามของเขาสูญเปล่า ถ้าเป็นไปได้ คุณต้องนำความพยายามของเขาไปพัฒนาต่อ ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องให้เหตุผลที่ดีสำหรับการแก้ไขโดยการเขียนความย่อการแก้ คุณกำลังทำไม่ถูกต้องเพราะว่าความย่อนั้นมีไว้เพื่อบรรยายสิ่งต่าง ๆ ที่คุณเปลี่ยนแปลง

การอภิปราย

จงเพ่งความสนใจไปที่ปัญหา
อย่าใช้หรือตอบเหตุผลวิบัติใด ๆ เลย กล่าวโดยเฉพาะก็คือ อย่าตกกับดักโจมตีผู้อื่นและต้องเพ่งความสนใจไปที่ความคิดที่เขาเสนอ การโจมตีผู้อื่นเป็นทั้งการกระทำที่ไม่สุภาพและทำลายชุมชนของเรา ต้องพยายามไม่เขียนข้อความที่ก่อความไม่พอใจ ดั่งสุภาษิตภาษาอังกฤษที่ว่า "ถ้าคุณไม่มีอะไรสุภาพที่จะพูด ก็กรุณาอย่าพูดเลย" (if you can't say anything nice, please don’t say anything at all)
จงสังเกตวาทศิลป์
พลังแห่งถ้อยคำไม่ควรได้รับการประเมินค่าต่ำเกินไป ต้องระวังการตามการให้เหตุผลที่เขียนดีแทนการให้เหตุผลที่ดี แต่อย่าเลี่ยงการใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเรียงถ้อยคำในการให้เหตุผลของคุณถ้าคุณคิดว่าการให้เหตุผลเหล่านั้นถูกต้อง
จงใช้ลิงก์ไม่ใช่การอ้างคำพูด
คนที่คุณอภิปรายอยู่ด้วยสามารถอ่านได้ และควรใส่ใจต่อการอ่าน ถ้าคุณต้องการย้ำการให้เหตุผลที่ได้เสนอไป คุณต้องถอดความการให้เหตุผลนั้น และใส่ลิงก์ไปยังการให้เหตุผลนั้น การอ้างอิงประโยคต่าง ๆ จากการสนทนาเก่า ๆ หรือหน้านโยบายต่าง ๆ จะทำให้ไม่เข้าใจบริบทมากพอ