สัมผัส:ภาษาลาว

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
-(ະ) - -ກ -ງ -ດ -ນ -ບ -ມ -ຍ -ວ ໃ-1
ອະ/ອັ- -aʔ -ak̚ -aŋ -at̚ -an -ap̚ -am
(-ັມ/-ຳ)
-aj
(-ັຍ/ໃ-/ໄ-)
-aw
(ເ-ົາ)
-aɰ
ອາ -aː -aːk̚ -aːŋ -aːt̚ -aːn -aːp̚ -aːm -aːj -aːw
ອິ -iʔ -ik̚ -iŋ -it̚ -in -ip̚ -im -iw
ອີ -iː -iːk̚ -iːŋ -iːt̚ -iːn -iːp̚ -iːm -iːw
ອຶ -ɯʔ -ɯk̚ -ɯŋ -ɯt̚ -ɯn -ɯp̚ -ɯm
ອື -ɯː -ɯːk̚ -ɯːŋ -ɯːt̚ -ɯːn -ɯːp̚ -ɯːm
ອຸ -uʔ -uk̚ -uŋ -ut̚ -un -up̚ -um -uj
ອູ -uː -uːk̚ -uːŋ -uːt̚ -uːn -uːp̚ -uːm -uːj
ເອະ/ເອັ- -eʔ -ek̚ -eŋ -et̚ -en -ep̚ -em -ew
ເອ -eː -eːk̚ -eːŋ -eːt̚ -eːn -eːp̚ -eːm -eːw
ແອະ/ແອັ- -ɛʔ -ɛk̚ -ɛŋ -ɛt̚ -ɛn -ɛp̚ -ɛm -ɛw
ແອ -ɛː -ɛːk̚ -ɛːŋ -ɛːt̚ -ɛːn -ɛːp̚ -ɛːm -ɛːw
ໂອະ/ອົ- -oʔ -ok̚ -oŋ -ot̚ -on -op̚ -om -oj
ໂອ -oː -oːk̚ -oːŋ -oːt̚ -oːn -oːp̚ -oːm -oːj
ເອາະ/ອັອ- -ɔʔ -ɔk̚ -ɔŋ -ɔt̚ -ɔn -ɔp̚ -ɔm -ɔj
ອໍ/ອອ- -ɔː -ɔːk̚ -ɔːŋ -ɔːt̚ -ɔːn -ɔːp̚ -ɔːm -ɔːj
ເອິ -ɤʔ -ɤk̚ -ɤŋ -ɤt̚ -ɤn -ɤp̚ -ɤm -ɤj
ເອີ -ɤː -ɤːk̚ -ɤːŋ -ɤːt̚ -ɤːn -ɤːp̚ -ɤːm -ɤːj
ເອັຍ -iə̯ʔ
ເອຍ/ອຽ- -iːə̯ -iːə̯k̚ -iːə̯ŋ -iːə̯t̚ -iːə̯n -iːə̯p̚ -iːə̯m -iːə̯w
ເອຶອ -ɯə̯ʔ -ɯə̯k̚ -ɯə̯ŋ -ɯə̯t̚ -ɯə̯n -ɯə̯p̚ -ɯə̯m -ɯə̯j
ເອືອ -ɯːə̯ -ɯːə̯k̚ -ɯːə̯ŋ -ɯːə̯t̚ -ɯːə̯n -ɯːə̯p̚ -ɯːə̯m -ɯːə̯j
ອົວະ -uə̯ʔ
ອົວ/ອວ-2 -uːə̯ -uːə̯k̚ -uːə̯ŋ -uːə̯t̚ -uːə̯n -uːə̯p̚ -uːə̯m -uːə̯j
  1. เฉพาะสำเนียงหลวงพระบาง
  2. รวมทั้งกรณีพยัญชนะ -ວ- ควบ ตามด้วยสระ -າ