ข้ามไปเนื้อหา

สัมผัส:ภาษาไทย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
-(ะ) - -ก -ง -ด -น -บ -ม -ย -ว -ฟ -ล -ส
อะ/อั- -aʔ -ak̚ -aŋ -at̚ -an -ap̚ -am
(-ัม/-ำ)
-aj
(-ัย/ใ-/ไ-)
-aw
(เ-า)
-af -al -as
อา -aːʔ -aː -aːk̚ -aːŋ -aːt̚ -aːn -aːp̚ -aːm -aːj -aːw -aːf -aːl -aːs
อิ -iʔ -ik̚ -iŋ -it̚ -in -ip̚ -im -iw -if -il -is
อี -iː -iːk̚ -iːt̚ -iːn -iːp̚ -iːm -iːw -iːf -iːl -iːs
อึ -ɯʔ -ɯk̚ -ɯŋ -ɯt̚ -ɯn -ɯp̚ -ɯm -ɯj
อือ/อื- -ɯː -ɯːt̚ -ɯːn -ɯːp̚ -ɯːm
อุ -uʔ -uk̚ -uŋ -ut̚ -un -up̚ -um -uj -uf -ul -us
อู -uː -uːk̚ -uːŋ -uːt̚ -uːn -uːp̚ -uːm -uːj -uːf -uːl -uːs
เอะ/เอ็- -eʔ -ek̚ -eŋ -et̚ -en -ep̚ -em -ew -ef -el -es
เอ -eː -eːk̚ -eːŋ -eːt̚ -eːn -eːp̚ -eːm -eːw -eːf -eːl -eːs
แอะ/แอ็- -ɛʔ -ɛk̚ -ɛŋ -ɛt̚ -ɛn -ɛp̚ -ɛm -ɛw -ɛf -ɛl -ɛs
แอ -ɛː -ɛːk̚ -ɛːŋ -ɛːt̚ -ɛːn -ɛːp̚ -ɛːm -ɛːw -ɛːf -ɛːl -ɛːs
โอะ/อ- -oʔ -ok̚ -oŋ -ot̚ -on -op̚ -om -oj -of -ol -os
โอ -oː -oːk̚ -oːŋ -oːt̚ -oːn -oːp̚ -oːm -oːj -oːf -oːl -oːs
เอาะ/อ็อ- -ɔʔ -ɔk̚ -ɔŋ -ɔt̚ -ɔn -ɔp̚ -ɔm -ɔj -ɔf -ɔl -ɔs
ออ -ɔːʔ -ɔː -ɔːk̚ -ɔːŋ -ɔːt̚ -ɔːn -ɔːp̚ -ɔːm -ɔːj -ɔːf -ɔːl -ɔːs
เออะ/เอิ- -ɤʔ -ɤk̚ -ɤŋ -ɤt̚ -ɤn -ɤp̚ -ɤm -ɤj
(เ-ย)
-ɤf -ɤl -ɤs
เออ/เอิ- -ɤː -ɤːk̚ -ɤːŋ -ɤːt̚ -ɤːn -ɤːp̚ -ɤːm -ɤːj
(เ-ย)
-ɤːw -ɤːf -ɤːl -ɤːs
เอียะ/เอีย -ia̯ʔ -ia̯ -ia̯k̚ -ia̯ŋ -ia̯t̚ -ia̯n -ia̯p̚ -ia̯m -ia̯w -ia̯f -ia̯l -ia̯s
เอือะ/เอือ -ɯa̯ʔ -ɯa̯ -ɯa̯k̚ -ɯa̯ŋ -ɯa̯t̚ -ɯa̯n -ɯa̯p̚ -ɯa̯m -ɯa̯j
อัวะ/อัว/อว- -ua̯ʔ -ua̯ -ua̯k̚ -ua̯ŋ -ua̯t̚ -ua̯n -ua̯p̚ -ua̯m -ua̯j
     ตัวสะกดที่ไม่ได้เป็นของดั้งเดิม แต่มาจากคำยืม