หมวดหมู่:กรีฑา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » หัวข้อทั้งหมด » มนุษย์ » พฤติกรรมมนุษย์ » กิจกรรมของมนุษย์ » กีฬา » กรีฑา

This category concerns the topic: ศัพท์{{{langcat}}}ที่เกี่ยวข้องกับกรีฑา.

It contains no dictionary entries, only other categories. The subcategories are of two sorts:

  • Subcategories named like “aa:กรีฑา” (with a prefixed language code) are categories of terms in specific languages. You may be interested especially in Category:en:กรีฑา, for English terms.
  • Subcategories of this one named without the prefixed language code are further categories just like this one, but devoted to finer topics.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้