หมวดหมู่:กลุ่มภาษาบอลติก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

This is the main category of the กลุ่มภาษาบอลติก.

Information about บอลติก:

แก้ไขข้อมูลกลุ่มภาษา
ชื่อบัญญัติบอลติก
ชื่อพ้อง
  • Baltic
รหัสกลุ่มภาษาbat
บรรพบุรุษร่วมบอลติกดั้งเดิม
กลุ่มภาษาแม่
วิกิสนเทศQ33136


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด