หมวดหมู่:คำประสมตรงข้ามแบ่งตามภาษา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » หมวดหมู่ใหญ่รวมหัวข้อ » ชนิดของคำประสมแบ่งตามภาษา » คำประสมตรงข้าม

Categories with compounds in which one part is an antonym of the other.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้