ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษากัมเบอรา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษากัมเบอรา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากัมเบอรา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากัมเบอรา
ภาษากัมเบอรา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากัมเบอราในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษากัมเบอรา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากัมเบอรา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากัมเบอรา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษากัมเบอรา
กัมเบอรา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากัมเบอรา

ภาษานี้เป็นพูดในอินโดนีเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากัมเบอรา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกัมเบอรา
ชื่ออื่น
  • ซุมบาตะวันออก
  • ซุมบา
  • Kambera
  • East Sumbanese
  • Sumbanese
รหัสภาษาxbr
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษามาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3053279


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้