ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษากาเรา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษากาเรา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากาเรา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากาเรา
ภาษากาเรา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากาเราในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากาเรา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากาเรา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษากาเรา
กาเรา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากาเรา

ภาษานี้เป็นพูดในฟิลิปปินส์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากาเรา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกาเรา
ชื่อพ้อง
  • Karao
รหัสภาษาkyj
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฟิลิปปินส์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ3192950


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้