หมวดหมู่:ภาษาคาคัส

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาคาคัส
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคาคัส
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคาคัส
ภาษาคาคัส
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคาคัสในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคาคัส
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคาคัส
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคาคัส
คาคัส

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคาคัส

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคาคัส:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคาคัส
ชื่อพ้อง
  • Khakas
รหัสภาษาkjh
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไซบีเรียนเตอร์กิกใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:kjh-translit
วิกิสนเทศQ33575


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้