หมวดหมู่:ภาษาคาซัค

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาคาซัค
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคาซัค
kk.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคาซัค
ภาษาคาซัค
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคาซัคในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาคาซัค
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคาซัค
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคาซัค
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคาซัค
คาซัค

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » คาซัค

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคาซัค

ภาษานี้พูดในคาซัคสถาน, จีน, มองโกเลีย, รัสเซีย, เติร์กเมนิสถาน, และ อุซเบกิสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคาซัค:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคาซัค
ชื่อพ้อง
  • คาซัคสถาน
  • Kazakh
รหัสภาษาkk
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาคิปชาก-โนกาย
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9252


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่