หมวดหมู่:ภาษาคูมุก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาคูมุก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคูมุก
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคูมุก
ภาษาคูมุก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคูมุกในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคูมุก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคูมุก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคูมุก
คูมุก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคูมุก

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคูมุก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคูมุก
ชื่อพ้อง
  • คูมึก
  • กูมุก
  • Kumyk
รหัสภาษาkum
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาคิปชาก-คูมาน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:kum-translit
วิกิสนเทศQ36209


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้