หมวดหมู่:ภาษาจอร์เจีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาจอร์เจีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาจอร์เจีย
ka.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาจอร์เจีย
ภาษาจอร์เจีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจอร์เจียในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาจอร์เจีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาจอร์เจีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาจอร์เจีย
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาจอร์เจีย
จอร์เจีย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » จอร์เจีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาจอร์เจีย

ภาษานี้พูดในจอร์เจีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจอร์เจีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติจอร์เจีย
ชื่อพ้อง
  • Georgian
วิธภาษา
  • จอร์เจียแบบยิว
    • Judeo-Georgian
    • Kivruli
    • Gruzinic
รหัสภาษาka
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาจอร์เจียน-แซน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ8108