หมวดหมู่:ภาษาชามอร์โร

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาชามอร์โร
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาชามอร์โร
ch.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาชามอร์โร
ภาษาชามอร์โร
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาชามอร์โรในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาชามอร์โร
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาชามอร์โร
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาชามอร์โร
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาชามอร์โร
ชามอร์โร

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาชามอร์โร

ภาษานี้เป็นพูดในกวม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาชามอร์โร:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติชามอร์โร
ชื่อพ้อง
  • Chamorro
  • Chamoru
รหัสภาษาch
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาซุนดา-ซูลาเวซี
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33262


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้