หมวดหมู่:ภาษาซาคา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาซาคา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซาคา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซาคา
ภาษาซาคา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซาคาในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาซาคา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซาคา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซาคา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซาคา
ซาคา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซาคา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซาคา

ภาษานี้พูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซาคา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซาคา
ชื่อพ้อง
  • ยาคุต
  • Yakut
  • Sakha
รหัสภาษาsah
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไซบีเรียนเตอร์กิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:sah-translit
วิกิสนเทศQ34299


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้