หมวดหมู่:ภาษาซามัว

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาซามัว
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซามัว
sm.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซามัว
Samoan language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซามัวในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาซามัว
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซามัว
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซามัว
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซามัว
ซามัว

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ซามัว

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซามัว

ภาษานี้พูดในอเมริกันซามัว และ ซามัว

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซามัว:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซามัว
ชื่อพ้อง
  • Samoan
รหัสภาษาsm
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษานิวเคลียร์พอลินีเชียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ34011


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้