ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาตีรูไร

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาตีรูไร
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาตีรูไร
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาตีรูไร
ภาษาตีรูไร
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตีรูไรในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาตีรูไร
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาตีรูไร
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาตีรูไร
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาตีรูไร
ตีรูไร

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาตีรูไร

ภาษานี้เป็นพูดในฟิลิปปินส์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาตีรูไร:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติตีรูไร
ชื่อพ้อง
  • เตดูไร
  • Tiruray
  • Teduray
รหัสภาษาtiy
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาฟิลิปปินส์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ7809425


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้