หมวดหมู่:ภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
ภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอลในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
นอร์เวย์แบบบุ๊กมอล

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล

ภาษานี้เป็นพูดในนอร์เวย์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์แบบบุ๊กมอล:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินอร์เวย์แบบบุ๊กมอล
ชื่อพ้อง
  • บุ๊กมอล
  • Norwegian Bokmål
  • Bokmål
รหัสภาษาnb
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ25167