ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษานัคดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานัคดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานัคดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานัคดั้งเดิม
ภาษานัคดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานัคดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษานัคดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานัคดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานัคดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานัคดั้งเดิม
นัคดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานัคดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานัคดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินัคดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Nakh
รหัสภาษาcau-nkh-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษานัค
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้

นัคดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in นัคดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้