หมวดหมู่:ภาษานาวัตล์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานาวัตล์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานาวัตล์
nah.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานาวัตล์
ภาษานาวัตล์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานาวัตล์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษานาวัตล์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานาวัตล์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานาวัตล์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานาวัตล์
นาวัตล์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานาวัตล์

ภาษานี้เป็นพูดในเม็กซิโก

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานาวัตล์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินาวัตล์
ชื่อพ้อง
  • Nahuatl
รหัสภาษาnah
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษานาวัน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ13300


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด