หมวดหมู่:ภาษานาวาโฮ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานาวาโฮ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานาวาโฮ
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานาวาโฮ
Navajo language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานาวาโฮในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษานาวาโฮ
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานาวาโฮ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานาวาโฮ
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานาวาโฮ
นาวาโฮ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » นาวาโฮ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานาวาโฮ

ภาษานี้พูดในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานาวาโฮ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินาวาโฮ
ชื่อพ้อง
  • Navajo
  • Navaho
  • Diné bizaad
รหัสภาษาnv
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาApachean
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ13310


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้