ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษานีวเว

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษานีวเว
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษานีวเว
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษานีวเว
ภาษานีวเว
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษานีวเวในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษานีวเว
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษานีวเว
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษานีวเว
นีวเว

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษานีวเว

ภาษานี้เป็นพูดในนีวเว

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานีวเว:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัตินีวเว
ชื่อพ้อง
  • Niuean
รหัสภาษาniu
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาพอลินีเชียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33790


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้