หมวดหมู่:ภาษาบาสก์ดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » บาสก์ดั้งเดิม

ภาษาบาสก์ดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาบาสก์ดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาบาสก์ดั้งเดิม
Proto-Basque language
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาสก์ดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาบาสก์ดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาบาสก์ดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาบาสก์ดั้งเดิม
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาบาสก์ดั้งเดิม
ดัชนี:ภาษาบาสก์ดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของบาสก์ดั้งเดิม
บาสก์ดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาบาสก์ดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ บาสก์ดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติบาสก์ดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Basque
  • Proto-Vasconic
รหัสภาษาeuq-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา วาสโกนิก
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้เขียน
วิกิสนเทศQ938011

บาสก์ดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in บาสก์ดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้