หมวดหมู่:ภาษาปาเลา

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาปาเลา
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาปาเลา
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาปาเลา
ภาษาปาเลา
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาปาเลาในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาปาเลา
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาปาเลา
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาปาเลา
ปาเลา

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาปาเลา

ภาษานี้เป็นพูดในปาเลา

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาปาเลา:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติปาเลา
ชื่อพ้อง
  • Palauan
รหัสภาษาpau
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาซุนดา-ซูลาเวซี
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
วิกิสนเทศQ33776


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่