หมวดหมู่:ภาษาฝรั่งเศส

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฝรั่งเศส
fr.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาฝรั่งเศส
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
ดัชนี:ภาษาฝรั่งเศส
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษาฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาฝรั่งเศส

ข้อมูลเกี่ยวกับ ฝรั่งเศส:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ ฝรั่งเศส
ชื่ออื่น ๆ
  • ฝรั่งเศสใหม่
  • French
  • Modern French
รหัสภาษา fr
ตระกูล/กลุ่มภาษา Oïl
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน