หมวดหมู่:ภาษาฝรั่งเศสเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ฝรั่งเศสเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาฝรั่งเศสเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในฝรั่งเศส

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติฝรั่งเศสเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old French
วิธภาษา
  • Judeo-French
    • Zarphatic
รหัสภาษาfro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอออีล
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ35222

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่