หมวดหมู่:ภาษาฝรั่งเศสเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ฝรั่งเศสเก่า

ภาษาฝรั่งเศสเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฝรั่งเศสเก่า
fro.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
ภาษาฝรั่งเศสเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อควรพิจารณา
ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
ดัชนี
รายการศัพท์ภาษาฝรั่งเศสเก่า
ดัชนี:ภาษาฝรั่งเศสเก่า
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของภาษาฝรั่งเศสเก่า
ฝรั่งเศสเก่า

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาฝรั่งเศสเก่า

ข้อมูลเกี่ยวกับ ฝรั่งเศสเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติ ฝรั่งเศสเก่า
ชื่ออื่น ๆ
  • Old French
  • Judeo-French
  • Zarphatic
รหัสภาษา fro
ตระกูล/กลุ่มภาษา โรมานซ์
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้เขียน

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้