หมวดหมู่:ภาษาฝรั่งเศสเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาฝรั่งเศสเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฝรั่งเศสเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
ภาษาฝรั่งเศสเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศสเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาฝรั่งเศสเก่า
ฝรั่งเศสเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาฝรั่งเศสเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในฝรั่งเศส

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติฝรั่งเศสเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old French
วิธภาษา
  • Judeo-French
    • Zarphatic
รหัสภาษาfro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอออีล
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ35222


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่