หมวดหมู่:ภาษาพม่าเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาพม่าเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาพม่าเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาพม่าเก่า
ภาษาพม่าเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาพม่าเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาพม่าเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาพม่าเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาพม่าเก่า
พม่าเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาพม่าเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในพม่า

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาพม่าเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติพม่าเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Burmese
รหัสภาษาobr
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเบอร์มิช
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ17006600


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้