หมวดหมู่:ภาษาฟรียูลี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาฟรียูลี
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฟรียูลี
fur.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฟรียูลี
ภาษาฟรียูลี
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฟรียูลีในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาฟรียูลี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาฟรียูลี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฟรียูลี
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาฟรียูลี
ฟรียูลี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาฟรียูลี

ภาษานี้เป็นพูดในอิตาลี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฟรียูลี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติฟรียูลี
ชื่อพ้อง
  • Friulian
รหัสภาษาfur
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาRhaeto-Romance
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33441


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้