หมวดหมู่:ภาษามลายูแบบปัตตานี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษามลายูแบบปัตตานี
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษามลายูแบบปัตตานี
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษามลายูแบบปัตตานี
ภาษามลายูปัตตานี
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายูแบบปัตตานีในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษามลายูแบบปัตตานี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษามลายูแบบปัตตานี
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษามลายูแบบปัตตานี
มลายูแบบปัตตานี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มลายูแบบปัตตานี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษามลายูแบบปัตตานี

ภาษานี้พูดในไทย และ มาเลเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามลายูแบบปัตตานี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติมลายูแบบปัตตานี
ชื่อพ้อง
  • Pattani Malay
รหัสภาษาmfa
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษามาเลย์อิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ1199751