หมวดหมู่:ภาษามาลาโย-จามิกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มาลาโย-จามิกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษามาลาโย-จามิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามาลาโย-จามิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติมาลาโย-จามิกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Malayo-Chamic
รหัสภาษาpoz-mcm-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษามาลาโย-จามิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้

มาลาโย-จามิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in มาลาโย-จามิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้