หมวดหมู่:ภาษามาเลเซีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษามาเลเซีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษามาเลเซีย
ms.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษามาเลเซีย
ภาษามลายู
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษามาเลเซียในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษามาเลเซีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษามาเลเซีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษามาเลเซีย
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษามาเลเซีย
มาเลเซีย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » มาเลเซีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษามาเลเซีย

ภาษานี้พูดในบรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษามาเลเซีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติมาเลเซีย
ชื่อพ้อง
  • มาเลย์
  • มลายู
  • มลายูมาตรฐาน
  • มลายูแบบมาเลเซีย
  • Malay
  • Malaysian
  • Standard Malay
รหัสภาษาms
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษามาเลย์อิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9237