หมวดหมู่:ภาษายูราลิกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษายูราลิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษายูราลิกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษายูราลิกดั้งเดิม
ภาษายูราลิกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษายูราลิกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษายูราลิกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษายูราลิกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษายูราลิกดั้งเดิม
ยูราลิกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษายูราลิกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษายูราลิกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติยูราลิกดั้งเดิม
ชื่ออื่น
  • ฟินโน-ยูกริกดั้งเดิม
  • Proto-Finno-Ugric
  • Proto-Finno-Permic
ชื่อพ้อง
  • Proto-Uralic
รหัสภาษาurj-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษายูราลิก
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ288765

ยูราลิกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ยูราลิกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด