หมวดหมู่:ภาษารัสเซีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษารัสเซีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษารัสเซีย
ru.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
ภาษารัสเซีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษารัสเซียในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษารัสเซีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษารัสเซีย
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษารัสเซีย
รัสเซีย

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » รัสเซีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษารัสเซีย

ภาษานี้พูดในรัสเซีย, อับคาเซีย, อาร์มีเนีย, อาร์ทซัค, อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, แคนาดา, จีน, เอสโตเนีย, จอร์เจีย, อิสราเอล, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มอลโดวา, มองโกเลีย, เซาท์ออสซีเชีย, ทาจิกิสถาน, ทรานส์นีสเตรีย, เติร์กเมนิสถาน, ยูเครน, และ อุซเบกิสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษารัสเซีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติรัสเซีย
ชื่อพ้อง
  • Russian
รหัสภาษาru
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสลาวิกตะวันออก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ7737