หมวดหมู่:ภาษาลัก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาลัก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาลัก
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาลัก
ภาษาลัก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาลักในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาลัก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาลัก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาลัก
ลัก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาลัก

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาลัก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติลัก
ชื่อพ้อง
  • Lak
รหัสภาษาlbe
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาคอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:lbe-translit
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:lbe-sortkey
วิกิสนเทศQ36206


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้