ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาสโลวักเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาสโลวักเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาสโลวักเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาสโลวักเก่า
ภาษาสโลวักเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาสโลวักเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาสโลวักเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาสโลวักเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาสโลวักเก่า
สโลวักเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาสโลวักเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในสโลวาเกีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาสโลวักเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติสโลวักเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Slovak
รหัสภาษาzlw-osk
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสลาวิกตะวันตก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้