หมวดหมู่:ภาษาอังกฤษเฉพาะถิ่น

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » อังกฤษ » วิธภาษา » เฉพาะถิ่น

Categories containing terms in regional varieties of อังกฤษ.

This category sometimes also directly contains terms that are uncategorized regionalisms: such terms should be recategorized by the particular regional variety they belong to, or categorized as dialectal.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่