หมวดหมู่:ภาษาอาร์มีเนีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอาร์มีเนีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอาร์มีเนีย
hy.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอาร์มีเนีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาร์มีเนียในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอาร์มีเนีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอาร์มีเนีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอาร์มีเนีย
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอาร์มีเนีย
อาร์มีเนีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอาร์มีเนีย

ภาษานี้เป็นพูดในอาร์มีเนีย, อาร์ทซัค, ไซปรัส, จอร์เจีย, อิหร่าน, เลบานอน, รัสเซีย, ซีเรีย, and ตุรกี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอาร์มีเนีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอาร์มีเนีย
ชื่อพ้อง
  • อาร์มีเนียใหม่
  • Armenian
  • Modern Armenian
วิธภาษา
  • อาร์มีเนียตะวันออก
    • Eastern Armenian
  • อาร์มีเนียตะวันตก
    • Western Armenian
รหัสภาษาhy
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอาร์มีเนียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ8785