หมวดหมู่:ภาษาอาเซอร์ไบจาน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอาเซอร์ไบจาน
az.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอาเซอร์ไบจาน
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาเซอร์ไบจานในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอาเซอร์ไบจาน
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอาเซอร์ไบจาน
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอาเซอร์ไบจาน
อาเซอร์ไบจาน

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอาเซอร์ไบจาน

ภาษานี้เป็นพูดในอาเซอร์ไบจาน, จอร์เจีย, อิหร่าน, รัสเซีย, and ตุรกี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอาเซอร์ไบจาน:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอาเซอร์ไบจาน
ชื่อพ้อง
 • อาเซอรี
 • อาซารี
 • เติร์กแบบอาเซอรี
 • เติร์กแบบอาเซอร์ไบจาน
 • Azerbaijani
 • Azeri
 • Azari
 • Azeri Turkic
 • Azerbaijani Turkic
วิธภาษา
 • อาเซอร์ไบจานเหนือ
  • North Azerbaijani
 • อาเซอร์ไบจานใต้
  • South Azerbaijani
 • Afshar
  • Afshari
  • Afshar Azerbaijani
  • Afchar
 • Qashqa'i
  • Qashqai
  • Kashkay
 • Sonqor
รหัสภาษาaz
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโอคุซ
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9292


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่