หมวดหมู่:ภาษาอิงกุช

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอิงกุช
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอิงกุช
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอิงกุช
ภาษาอิงกุช
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอิงกุชในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาอิงกุช
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอิงกุช
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอิงกุช
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอิงกุช
อิงกุช

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอิงกุช

ภาษานี้เป็นพูดในรัสเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอิงกุช:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอิงกุช
ชื่อพ้อง
  • Ingush
รหัสภาษาinh
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไวนัค
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ33509


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่