หมวดหมู่:ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
อินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Indo-European
รหัสภาษาine-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ37178

อินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in อินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้