หมวดหมู่:ภาษาฮีบรู

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาฮีบรู
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาฮีบรู
he.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาฮีบรู
ภาษาฮีบรู
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาฮีบรูในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาฮีบรู
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาฮีบรู
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาฮีบรู
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาฮีบรู
ฮีบรู

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ฮีบรู

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาฮีบรู

ภาษานี้พูดในอิสราเอล และ ปาเลสไตน์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฮีบรู:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติฮีบรู
ชื่อพ้อง
  • อิฟริท
  • Hebrew
  • Ivrit
รหัสภาษาhe
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาCanaanite
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9288