หมวดหมู่:ภาษาเกาหลีดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เกาหลีดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเกาหลีดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเกาหลีดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Korean
รหัสภาษาqfa-kor-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาโคเรียน
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ467883

เกาหลีดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in เกาหลีดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด