ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
sh.wiktionary.org
(บอสเนีย) bs.wiktionary.org
(โครเอเชีย) hr.wiktionary.org
(เซอร์เบีย) sr.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
ภาษาบอสเนีย-โครเอเชีย-มอนเตเนโกร-เซอร์เบีย
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย
เซอร์โบ-โครเอเชีย

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย

ภาษานี้เป็นพูดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, มอนเตเนโกร, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย, นอร์ทมาซิโดเนีย, คอซอวอ, ฮังการี, ออสเตรีย, อิตาลี, โรมาเนีย, และตุรกี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเซอร์โบ-โครเอเชีย
ชื่อพ้อง
 • Serbo-Croatian
 • BCS
 • Croato-Serbian
 • Serbocroatian
วิธภาษา
 • บอสเนีย
  • Bosnian
 • โครเอเชีย
  • Croatian
 • มอนเตเนโกร
  • Montenegrin
 • เซอร์เบีย
  • Serbian
 • Shtokavian
รหัสภาษาsh
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาสลาวิกใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9301