หมวดหมู่:ภาษาเนปาล

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเนปาล
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเนปาล
ne.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเนปาล
ภาษาเนปาล
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเนปาลในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาเนปาล
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเนปาล
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเนปาล
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเนปาล
เนปาล

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เนปาล

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเนปาล

ภาษานี้พูดในเนปาล, ภูฏาน, อินเดีย, และ พม่า

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเนปาล:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเนปาล
ชื่อพ้อง
  • เนปาลี
  • Nepali
  • Nepalese
วิธภาษา
  • Palpa
รหัสภาษาne
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาPahari
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ33823